Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws algemeen

Verzoek schooldirecteuren aan ministerie OCW: ‘Stel de juiste prioriteiten en zit niet te veel op onze stoel’

Verzoek schooldirecteuren aan ministerie OCW: ‘Stel de juiste prioriteiten en zit niet te veel op onze stoel’

De invulling van het burgerschapsonderwijs gedetailleerder vastleggen in wetgeving en verplichte registratie van leraren in het lerarenregister: het zijn twee onderwijsthema’s waarover staatssecretaris Dekker wetsvoorstellen indiende. Een groot deel van de schooldirecteuren is hier niet enthousiast over en zou andere onderwerpen prioriteit geven. Als het aan schooldirecteuren ligt, staan agendapunten als het herzien van het passend onderwijs, verlaging van de werkdruk, kleinere klassen en meer budget/financiële ruimte voor het onderwijs bovenaan de onderwijsagenda. Schooldirecteuren geven de volgende......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: DUO

Commissie Sap doet aanbevelingen voor een doorbraak in een leven lang leren

Commissie Sap doet aanbevelingen voor een doorbraak in een leven lang leren

Vandaag overhandigt Jolande Sap als voorzitter van de Commissie vraagfinanciering mbo haar advies Doorleren werkt aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister heeft de commissie ingesteld om advies uit te brengen over de uitwerking van vraagfinanciering in het middelbaar beroepsonderwijs in het kader van permanent leren, inclusief het in kaart brengen van de voor- en nadelen van de mogelijke varianten. Daarnaast stelt de commissie een aantal aanvullende maatregelen voor die nodig zijn om een doorbraak te forceren in een leven lang leren. We leven......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Politiek

Kinderen aan de slag met programmeren op 350 buitenschoolse opvang locaties

Kinderen aan de slag met programmeren op 350 buitenschoolse opvang locaties

Codestarter ontwikkelt trainingsprogramma voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang Vanaf 3 april starten pedagogisch medewerkers van 40 BSO instellingen, in NEMO Science Museum, met een driedaagse training over programmeren. Samen verzorgen deze medewerkers de inhoudelijke activiteiten van 350 locaties. Codestarter ontwikkelde samen met IT Randsteden speciaal voor de buitenschoolse opvang een praktische en laagdrempelige training tegen minimale kosten. Zo kunnen medewerkers op de locaties voor buitenschoolse opvang straks zelfstandig aan de slag met programmeren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Programmeren

Gratis conferentie 'Kunst van het afkijken' voor leerkrachten basisonderwijs

Gratis conferentie 'Kunst van het afkijken' voor leerkrachten basisonderwijs

Op woensdag 10 mei 2017 organiseren Stichting C3 en de pabo van De Haagse Hogeschool een gratis conferentie over onderzoekend en ontwerpend leren met biomimicry in De Haagse Hogeschool. Leerkrachten van het basisonderwijs en pabo-studenten zijn van harte welkom voor deze inspirerende middag die start met een lezing van wetenschapsjournalist Diederik Jekel en wetenschapper Marleen Kamperman. Kunst van het afkijken De natuur heeft miljarden jaren de tijd gehad om zich te ontwikkelen en gaat daarbij zuinig om met energie en grondstoffen. Alleen wat werkt blijft uiteindelijk bestaan.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Conferentie

Nationale Onderwijsprijs naar Utrecht en Sneek

Nationale Onderwijsprijs naar Utrecht en Sneek

Woensdagmiddag heeft Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het ministerie van OCW, de tweejaarlijkse Nationale Onderwijsprijs uitgereikt in het World Trade Center te Rotterdam. In het basisonderwijs ging de eerste prijs naar een samenwerkingsproject van drie Utrechtse scholen. In het voortgezet onderwijs was de Piet Bakkerschool uit Sneek de winnaar. De prijswinnaars hebben de “Bronzen Olifant” en een geldbedrag van € 7.000,= ontvangen. Utrecht, De Klimroos, Apollo 11 en MAVO TIEN: ‘Skillsweken’ Deze scholen hebben een bijzondere samenwerking opgezet tussen basisonderwijs......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsprijs | NOP