Actieplan om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan

Minister Dijkgraaf van Onderwijs heeft een actieplan gelanceerd om het aantal voortijdig schoolverlaters (vooral in het mbo) sterk terug te dringen. Dit plan is van cruciaal belang, gezien het feit dat een startkwalificatie jongeren de beste kansen biedt op een succesvolle toekomst.

Belang van een startkwalificatie

Een startkwalificatie, zoals een diploma van mbo niveau 2, 3, of 4, havo of vwo, is meer dan alleen een bewijs van afronding. Het biedt een kans voor jongeren om zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. In 2022 is het aantal voortijdig schoolverlaters gestegen tot 30.000, mede door de impact van de coronajaren en een gunstige arbeidsmarkt. Het doel van het actieplan is om dit aantal in 2026 terug te brengen tot minder dan 18.000.

Kernpunten van het actieplan

Toegankelijke Ondersteuning voor Studenten: Benadrukt het belang van tijdige hulp voor studenten om hun startkwalificatie te behalen. Dit omvat onder andere 'hulp in de school' als onderdeel van regionale programma’s tegen schooluitval vanaf 2025-2026. Ook wordt er gewerkt aan een verbeterde aanwezigheidsaanpak voor studenten ouder dan 18 jaar.

Meer leren in de praktijk: Er wordt ingezet op het stimuleren van praktijkleren. Dit houdt in dat jongeren al werkende hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten, wat bijdraagt aan het verminderen van het fenomeen 'groenpluk', waarbij jongeren de school verlaten voor werk zonder een diploma te behalen.

Ondersteuning bij regionale programma's: Het plan benadrukt een gecombineerde landelijke en regionale aanpak. Er wordt extra aandacht besteed aan succesvolle methoden die jongeren ondersteunen en er wordt een meerjarig onderzoek uitgezet om effectieve interventies te onderzoeken.

Reflectie voor Docenten

Docenten spelen een cruciale rol in het ondersteunen van dit actieplan. Het is belangrijk om bewust te zijn van de signalen van mogelijke schooluitval en actief bij te dragen aan een omgeving waarin elke student zich ondersteund voelt. Dit kan door het bieden van gepaste begeleiding en het stimuleren van praktijkgericht leren, afgestemd op de individuele behoeften van de studenten.

Meer informatie: Ministerie van Onderwijs.

VorigeZo zorg je ervoor dat je weerstand op peil blijft voor de klas
VolgendeSchommels en speelplezier in het basisonderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter