Toename van voortijdige schoolverlaters, vooral in het mbo

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal voortijdige schoolverlaters in Nederland aanzienlijk is toegenomen. In het studiejaar 2021/2022 hebben ruim 35.000 jongeren hun opleiding verlaten zonder een startkwalificatie te behalen, wat een stijging van meer dan 12% betekent ten opzichte van het studiejaar 2018/2019. Opvallend is dat een groot deel van deze uitstroom, namelijk ruim 28.000 studenten, plaatsvindt onder studenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Oorzaken van de toename

Deze toename kan deels worden toegeschreven aan de nasleep van de coronapandemie. Gedurende deze periode waren scholen coulanter met het afgeven van diploma's, wat ertoe heeft geleid dat veel leerlingen op een hoger onderwijsniveau terechtkwamen dan waar ze qua ontwikkeling klaar voor waren. Daarnaast spelen ook mentale problemen en het welbevinden van jongeren een rol. Volgens CBS-onderzoeker Tanja Traag is er een afname in het algemene welbevinden onder jongeren en een toename van psychische problemen.

Een andere factor die bijdraagt aan de toename van schoolverlaters is de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt. Jessy Burgers, woordvoerder van de Mbo-raad, wijst erop dat veel jongeren kiezen voor werk vanwege de goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt, terwijl het volgen van onderwijs juist geld kost.

Maatregelen en toekomstplannen

Minister Dijkgraaf van onderwijs heeft zijn zorgen geuit over deze ontwikkeling en kondigt een 'aanvalsplan' aan om het aantal voortijdige schoolverlaters in het mbo terug te dringen. Dit plan omvat onder andere een nieuwe benadering voor de begeleiding van jongeren van school naar werk en een aanwezigheidsaanpak voor meerderjarige studenten. De minister streeft ernaar het aantal schoolverlaters terug te brengen tot 18.000, een ambitieuze doelstelling gezien de huidige trends.

VorigeSlechts een vijfde van kinderen denkt een met AI gemaakte foto te kunnen herkennen
VolgendeEen leuk geschenk om te geven aan je collega
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter