Zuyd Hogeschool schaft bindend studieadvies definitief af

Zuyd Hogeschool schaft per 1 september 2021 het bindende studieadvies (BSA) als eerste hogeronderwijsinstelling definitief af. In plaats daarvan ontvangen studenten aan het einde van hun eerste studiejaar een persoonlijk, niet-bindend studieadvies dat niet alleen is gebaseerd op de studieresultaten, maar ook op de mogelijkheden van de student. “Het blijkt dat de studie-uitval afneemt als je samen met studenten kijkt naar wat wel mogelijk is, in plaats van naar wat niet mogelijk is”, aldus prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft in oktober 2020 al een motie aangenomen om het BSA na het eerste studiejaar op hbo en universiteit af te schaffen. Tot nog toe werd daar in praktijk nog geen uitvoering aan gegeven.

Recht doen aan persoonlijke omstandigheden
In verband met de coronapandemie hebben de hogescholen het BSA afgelopen studiejaar al uitgesteld. Nu heeft Zuyd besloten het BSA definitief af te schaffen. Uitgangspunt blijft dat iedere student aan een bepaalde doorstroomnorm voldoet om in het tweede jaar te starten. Als studenten niet aan de norm voldoen, wordt gekeken hoe een goed studiepad kan worden vormgegeven of dat doubleren nodig is om succesvol verder te studeren. Hierbij wordt nadrukkelijk aan de persoonlijke omstandigheden recht gedaan. In de afgelopen jaren hebben verschillende opleidingen van Zuyd het BSA al afgeschaft en gewerkt met doorstroomnormen. De eerste ervaringen hiermee zijn positief.

Minister Van Engelshoven en Landelijke Studentenvakbond positief
Minister Van Engelshoven van OCW reageert positief: ‘’Dit is een mooie stap van Zuyd Hogeschool. Maatwerk en aandacht voor persoonlijke omstandigheden is in veel gevallen de sleutel tot studentsucces. Goed om te zien dat de hogeschool deze weg inslaat en zich inzet om zo onnodige uitval van studenten tegen te gaan.’’

Vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, Freya Chiappino: ‘’Het BSA hijgt in de nek van studenten en zorgt voor veel prestatiedruk. Meer focus op begeleiding en samen het gesprek aangaan zorgt ervoor dat studenten succes kunnen hebben op de manier die bij hen past. We hopen dat alle andere universiteiten en hogescholen de mooie stap van Zuyd Hogeschool volgen.’’

“Aantal switchers gehalveerd en lagere uitval”
Brand-Gruwel: “Niet iedere student ontwikkelt zich op dezelfde manier, dus maatwerk is belangrijk. Gebleken is dat studenten die in eerste instantie niet door het eerste jaar komen, verderop in de studie alsnog uitstekende resultaten kunnen behalen. Starten met een nieuwe studie in soms ook een nieuwe stad vraagt veel van studenten en we moeten ze de tijd gunnen om te wennen en hun draai te vinden. Door het uitstel van het BSA in coronatijd is het aantal switchers gehalveerd en de uitval afgenomen. Dat is natuurlijk een goede zaak. Bij Zuyd draait het om passie voor de ontwikkeling van de student. Deze bevindingen sterken ons in onze visie.”

Ontplooiing en talent behouden voor de regio
Zuyd investeert al langer in de studeerbaarheid van haar opleidingen om alle studenten nog beter de gelegenheid te geven om zich te ontplooien, waardoor ook meer talent voor de regio behouden blijft. Dit is een van de maatschappelijke opdrachten van Zuyd. De keuze voor een persoonlijk, niet bindend studieadvies hangt hiermee samen. Zo wordt immers voorkomen dat studenten die ‘op stoom moeten komen’ onnodig hun opleiding verlaten. Bovendien stappen minder studenten van Zuyd naar een andere onderwijsinstelling over om daar toch dezelfde opleiding te kunnen blijven doen. Dat levert voor de student, maar ook voor de onderwijsinstellingen onnodige kosten op.

VorigeLijsttrekkers te gast in studio NOS Jeugdjournaal
VolgendeEen aircooler, de beste oplossing in de klas voor tijdens een hittegolf
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter