Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs halen hun diploma. Het aantal voortijdig schoolverlaters is afgelopen schooljaar fors gedaald naar 27.950 jongeren. Ten opzichte van schooljaar 2011-2012 is dit een daling van 8.300 jongeren. De daling is enerzijds toe te schrijven aan de gezamenlijke inspanningen van scholen, gemeenten en andere partners. Daarnaast is door de aangescherpte meetmethode nu in beeld welke jongeren daadwerkelijk uitgevallen zijn. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers die het ministerie van OCW vandaag bekend heeft gemaakt.

Intensieve en resultaatgerichte aanpak

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) is zeer tevreden met deze daling. “Scholen en gemeenten verdienen dan ook echt een compliment voor dit mooie resultaat. Natuurlijk is elke jongere die zonder diploma de school verlaat er één teveel, maar dit resultaat van vandaag laat zien dat de intensieve samenwerking tussen scholen en gemeenten werkt. De aanpak met prestatieafspraken, sturen op cijfers en op een actief verzuimbeleid heeft effect. Zeker nu realiseren jongeren zich dat zij met een diploma op zak hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De uitdaging is nu: vasthouden en doorgaan,” aldus Bussemaker. Met deze daling komt de kabinetsdoelstelling van 25.000 vsv’ers in 2016 in zicht.

Regionale cijfers verder gedaald

In vrijwel alle regio’s is het aantal voortijdig schoolverlaters afgenomen. De regio Zuid-West Friesland heeft al twee jaar op rij het laagste uitvalpercentage van alle regio’s. Van de vier grote steden is daling in Amsterdam het grootst met 31,1%. Ook het voortgezet onderwijs, waar de uitval vorig jaar voor het eerst minder dan 1% was, wist opnieuw een forse daling te realiseren tot 0,6%. In het mbo is de uitval verder gezakt onder de 6%. Bijna alle mbo-instellingen hebben de uitval verder teruggedrongen. Het is nog steeds mogelijk om winst te boeken. Hoornbeeck College, ROC Flevoland, ROC Aventus, ROC Leeuwenborgh, ROC van Twente, Nova College, ROC ter AA, ROC Graafschap College en ROC Friese Poort behoren tot de kopgroep van de dalers. Vier van deze ROC’s behoren tot de top 15 mbo-instellingen waarmee sinds twee jaar een intensief traject loopt om de uitval verder terug te dringen.

In het schooljaar 2001-2002 verlieten nog zo’n 71.000 jongeren zonder diploma het onderwijs. Nu is dit aantal teruggebracht naar 27.950.
Aangescherpte meetmethode

Door aanscherping van de meetmethodes is voortaan nóg scherper in beeld te brengen welke jongeren daadwerkelijk uitgevallen zijn. Hierdoor kunnen scholen en gemeenten gerichter te werk gaan en worden ruim 4.000 eerder onterecht getelde jongeren niet langer aangemerkt als voortijdig schoolverlater. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren met een vrijstelling van de Leerplichtwet, jongeren die overstappen van regulier naar erkend particulier onderwijs en mbo-1 gediplomeerden met een baan. Dit jaar is het effect voor het eerst terug te zien in de cijfers.
Internationale koploperspositie

In vergelijking met andere Europese landen behoort Nederland tot de kopgroep. In de leeftijdsgroep van 18-25 jarigen bedroeg het aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland in 2012 8,8%, terwijl het gemiddelde aantal voortijdig schoolverlaters in de Europese Unie in deze leeftijdsgroep op 13,7% ligt.

VorigeStille ontslaggolf treft vooral oudere leraren
VolgendeExamenlevering aangepast om fraude te voorkomen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter