Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws april 2018

Educatieve schoolreisjes in Amsterdam

Educatieve schoolreisjes in Amsterdam

Op schoolreis gaan in Amsterdam is een avontuur voor alle leerlingen, zowel binnen als buiten Amsterdam. Natuurlijk worden kinderen erg enthousiast van een bezoek aan een pretpark en is dat ook zeer de moeite waard. Maar het blijft een schoolreis en er zou dus ook iets geleerd moeten worden. In de onderstaande top vijf van schoolreisjes naar Amsterdam voor de basisschool, leren je leerlingen echt iets.Museum Het GrachtenhuisMuseum Het Grachtenhuis vertelt het verhaal over de Amsterdamse grachten. Je reist met een......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolreis | Amsterdam

Wetgeving voor inperking boetes OV-studentenkaart

Wetgeving voor inperking boetes OV-studentenkaart

De ministerraad heeft ingestemd met wetgeving die het aantal boetes voor studenten flink moet inperken. Studenten krijgen die boetes als ze het studentenreisproduct op hun OV-chipkaart te laat stopzetten. Momenteel komt het geregeld voor dat studenten tegen een OV-boete aanlopen, bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende scherp hebben wanneer ze dat product stop moeten zetten, of omdat ze het vergeten. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een set van maatregelen aangekondigd om OV-boetes zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer (ex-)studenten hun kaart niet hebben stopgezet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: OV-studentenkaart

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

Het wordt voor scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd. Fuseren wordt vanaf aankomend schooljaar al gemakkelijker. Dat is vooral een uitkomst voor besturen in regio’s waar het aantal leerlingen terugloopt. Daar is fuseren soms de enige manier om het onderwijsaanbod in de regio in stand te houden. Toekomstbestendig......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Fusietoets

Krachtige rol schoolleiders nodig

Krachtige rol schoolleiders nodig

Schoolleiders zijn van groot belang voor de onderwijskwaliteit en innovatie. Op dit moment beschikt een deel van de schoolleiders onvoldoende over het vermogen tot strategisch denken en handelen. Verdere professionalisering en een sterkere positie van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn noodzakelijk. Schoolleiders, besturen en overheid kunnen dit gezamenlijk mogelijk maken. Dit stelt de Onderwijsraad in het advies Een krachtige rol voor schoolleiders dat vandaag is aangeboden aan minister Slob (Onderwijs). Het vak van schoolleider verandert.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolleiders

Schoolbestuur moet leraren en ouders advies vragen over groepsgrootte

Schoolbestuur moet leraren en ouders advies vragen over groepsgrootte

Schoolbesturen van basisscholen moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Op die manier kunnen leraren en ouders meepraten over de grootte van de klassen op hun school. Minister Slob (Onderwijs) zei woensdag in de Tweede Kamer dat hij de Wet medezeggenschap op scholen gaat aanpassen. ‘Op deze manier zorgen we ervoor dat leraren en ouders echt kunnen meepraten over de groepsgrootte.’ Het advies dat de medezeggenschapsraad moet gaan geven, is niet vrijblijvend, benadrukte de minister. Legt een bestuur......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Klassengrootte

Opening Koningsspelen live bij Jeugdjournaal

Opening Koningsspelen live bij Jeugdjournaal

Het NOS Jeugdjournaal doet op vrijdag 20 april live verslag van de landelijke aftrap van de Koningsspelen. Koning Willem-Alexander geeft dit jaar op de Brede School De Fliert in Twello het startsein voor de Spelen. Ruim 1,2 miljoen leerlingen in heel Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk doen eraan mee. Onderdeel van de uitzending is een interview met koning Willem-Alexander. De presentatie is in handen van Joris Marseille; Welmoed Sijtsma en Youssef Abjij doen verslag vanuit Twello. De uitzending begint om 08.45 uur, waar de kinderen in afwachting zijn van de komst van de koning,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Jeugdjournaal

Schoolleiders moeten vaak moeilijke keuzes maken

Schoolleiders moeten vaak moeilijke keuzes maken

“Schoolleiders moeten vaak moeilijke keuzes maken als het gaat om kwaliteit of continuïteit van onderwijs”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Daarmee reageert ze op de vandaag uitgekomen ‘ Staat van het Onderwijs’. Daarin concludeert de inspectie dat een klein deel van de schoolleiders actief stuurt op kwaliteit(sverbetering). Van Haren: “Dan gaat het om keuzes als een minder geschikte vervanger of géén vervanger, de verwarming voldoende opstoken of extra handen in de klas. Ook is er niet altijd voldoende autonomie op schoolniveau om integraal schoolleiderschap in te vullen.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AVS

Jaarverslag Onderwijsinspectie één groot pleidooi voor meer investeringen

Jaarverslag Onderwijsinspectie één groot pleidooi voor meer investeringen

Het jaarverslag van de Onderwijsinspectie leest volgens GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld als een 208 pagina’s tellend pleidooi voor veel forsere investeringen in het onderwijs. ‘Het is echt tijd om wakker te worden en veel forser te investeren. De werkdruk moet omlaag, de klassen moeten kleiner, de salarissen moeten omhoog. Leerlingen en leraren verdienen dat,’ zegt ze in een eerste reactie. De jaarlijkse analyse van de Inspectie heeft dit keer extra gewicht omdat er een analyse is gemaakt over een periode van twintig jaar. De conclusies zijn niet mals: volgens de kwaliteitsbewaker......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsinspectie

Een evenement organiseren op school

Een evenement organiseren op school

Met onder andere de koningsspelen in aantocht, gaan veel scholen weer aan de gang met het organiseren van bijbehorende evenementen voor leerlingen. De organisatie rondom een schoolevenement kan knap lastig blijken, zeker voor scholen die hiermee nog niet veel ervaring hebben opgedaan. Is uw school ook van plan binnenkort een evenement te organiseren? Dan is het handig aan de volgende onderdelen de nodige tijd te besteden: Een geschikt team samenstellen Zorg ervoor dat uw school beschikt over een gekwalificeerd team ter ondersteuning van het evenement. Enkele personen met bijvoorbeeld......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Evenement

Rapport Onderwijsinspectie dwingt tot duidelijke prioriteiten

Rapport Onderwijsinspectie dwingt tot duidelijke prioriteiten

Bijna alle scholen halen het basisniveau; maar leerlingen die goed kunnen leren, krijgen desondanks nog steeds niet de uitdaging die ze nodig hebben. Dat drukt de resultaten van het hele onderwijs, constateert de inspectie in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs. ‘Het is – helaas – een bekend en hardnekkig probleem en het is goed dat de inspectie hier de vinger op legt. We moeten niet wijzen naar elkaar, maar samen aan de slag om het tij te keren. Leraren, schoolleiders, onderwijsbestuurders en beleidsmakers. Dit rapport dwingt ons tot het stellen van duidelijke prioriteiten’, aldus minister Van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsinspectie

Conclusie onderwijsinspectie eenzijdig en daarmee onterecht

Conclusie onderwijsinspectie eenzijdig en daarmee onterecht

De VO-raad vindt de conclusie van de Onderwijsinspectie dat de kwaliteit van het onderwijs zou ‘afglijden’ eenzijdig en daarmee onterecht. Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Wij zullen de eersten zijn die beamen dat er ruimte is voor verbetering en daar wordt op scholen hard aan gewerkt. Maar dat de kwaliteit van het onderwijs afglijdt is, ook met dit rapport in de hand, niet vol te houden. Al helemaal niet in een tijd dat er geen euro extra geïnvesteerd wordt in leraren in het VO, er nog steeds verkeerde prikkels in het systeem zitten en de maatschappelijke opdracht van scholen alleen maar complexer......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsinspectie

Jeugdjournaal zoekt razende reporter

Jeugdjournaal zoekt razende reporter

Het NOS Jeugdjournaal zoekt kinderen met journalistiek talent. Samen met Beeld en Geluid organiseert het programma de NOS Jeugdjournaal Verslaggeverswedstrijd. De winnaar mag deze zomer écht als razende reporter op pad, samen met een verslaggever. Het resultaat is te zien op televisie, de website en het YouTube-kanaal van het NOS Jeugdjournaal. Kinderen (uit groep 7, 8 en de brugklas) kunnen meedoen aan de wedstrijd door een zelfgemaakt filmpje in te sturen waarin zij verslag doen van een nieuwsonderwerp. Het moet gaan over iets waarvan zij vinden dat kinderen dit moeten weten. Inzenden kan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Jeugdjournaal

35% meer leerlingen voor vrijescholen in tien jaar

35% meer leerlingen voor vrijescholen in tien jaar

De afgelopen tien jaar is de vrijeschool gegroeid met ruim 35%. Er kwamen in die periode meer dan 7.000 leerlingen bij. Vrijescholen groeien daarmee landelijk sterk bovengemiddeld. In totaal volgen nu 27.500 leerlingen in Nederland vrijeschoolonderwijs, 16.000 in het primair onderwijs en 11.500 in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Vereniging van vrijescholen. Het is vooral de pedagogische visie van de vrijeschool waar ouders en leerlingen voor warmlopen. Het onderwijs richt zich niet alleen op de ontwikkeling van kennis, maar op de hele persoonlijke ontwikkeling......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Vrijeschool

Besteding studievoorschot-miljoenen

Besteding studievoorschot-miljoenen

Universiteiten, hogescholen en studenten hebben met minister Van Engelshoven (Onderwijs) afspraken gemaakt over de besteding van de studievoorschot-middelen; het geld dat beschikbaar is gekomen door het stopzetten van de basisbeurs. In 2019 krijgen de hogescholen en universiteiten voor hun plannen in totaal 184 miljoen euro, in 2024 is dat bedrag opgelopen naar 550 miljoen. Studenten en docenten krijgen bij de besteding een essentiële rol. Hogescholen en universiteiten zullen met hen plannen maken over hoe dit geld te besteden, met als uitgangspunt kwalitatief beter hoger onderwijs. Iedere instelling laat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studievoorschot

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

Vanaf april 2018 heeft de onderwijsinspectie meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen scoren soms lager op de eindtoets dan op basis van hun achtergrond te verwachten zou zijn, ondanks inspanningen van de school. Voor sommige scholen houdt dit in dat ze onder de minimumnorm uitkomen. Door deze maatregel uit het regeerakkoord kan de inspectie scholen die veel leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften opvangen toch een voldoende beoordeling......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsinspectie

Sim only abonnementen

Sim only abonnementen

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een smartphone en steeds vaker kiezen mensen voor een sim only abonnement, maar wat is sim only abonnement precies en wat zijn de voordelen ten opzichte van een abonnement met telefoon?Wat is een sim only abonnement?Bij een sim only abonnement ontvang je alleen een simkaart van je provider. Je ontvangt dus geen nieuwe telefoon. De simkaart die je ontvangt plaats je in je eigen mobiele telefoon. Let er wel op dat deze simlockvrij moet zijn. Met een sim only abonnement kun je over het algemeen goedkoop bellen, internetten en sms'en. Een sim......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Sim-Only