De afgelopen tien jaar is de vrijeschool gegroeid met ruim 35%. Er kwamen in die periode meer dan 7.000 leerlingen bij. Vrijescholen groeien daarmee landelijk sterk bovengemiddeld. In totaal volgen nu 27.500 leerlingen in Nederland vrijeschoolonderwijs, 16.000 in het primair onderwijs en 11.500 in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Vereniging van vrijescholen.

Het is vooral de pedagogische visie van de vrijeschool waar ouders en leerlingen voor warmlopen. Het onderwijs richt zich niet alleen op de ontwikkeling van kennis, maar op de hele persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

Nieuwe vrijescholen
Een deel van de groei wordt veroorzaakt door nieuwe vrijescholen. In het basisonderwijs (22% in 10 jaar) gaat dat om extra locaties van bestaande vrijescholen waar een hele nieuwe stroom wordt neergezet en ook worden er nieuwe vrijescholen opgericht. Zo startten in schooljaar 2017-2018 nieuwe scholen in Castricum en Oss.

In het voortgezet onderwijs is de groei nog sterker (58% in 10 jaar). Er zijn minder middelbare vrijescholen ten opzichte van de basisscholen. Leerlingen uit groep 8 van de vrijeschool (lees: klas 6 op de vrijeschool) kunnen niet altijd naar een middelbare vrijeschool. Dit is regelmatig aanleiding voor ouders om te ijveren voor de oprichting van een nieuwe vrijeschool.

Handreiking voor nieuwe vrijescholen
Omdat het oprichten van nieuwe scholen nog niet zo gemakkelijk is, heeft de Vereniging van vrijescholen in 2018 een handreiking opgesteld voor initiatiefgroepen. Aan de hand van overwegingen en stappenplannen kunnen initiatiefnemers inzicht krijgen in de haalbaarheid van een nieuwe vrijeschool.

VorigeBesteding studievoorschot-miljoenen
VolgendeJeugdjournaal zoekt razende reporter
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter