“Schoolleiders moeten vaak moeilijke keuzes maken als het gaat om kwaliteit of continuïteit van onderwijs”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. Daarmee reageert ze op de vandaag uitgekomen ‘ Staat van het Onderwijs’. Daarin concludeert de inspectie dat een klein deel van de schoolleiders actief stuurt op kwaliteit(sverbetering).

Van Haren: “Dan gaat het om keuzes als een minder geschikte vervanger of géén vervanger, de verwarming voldoende opstoken of extra handen in de klas. Ook is er niet altijd voldoende autonomie op schoolniveau om integraal schoolleiderschap in te vullen. Invloed op financiële en personele sturing is onlosmakelijk met het realiseren van onderwijsvisie en -kwaliteit verbonden. Ook is een aantrekkelijke arbeidsmarkt van groot belang om hoog opgeleide en goede professionals aan te trekken en te binden.”

Kijk voor het complete bericht: www.avs.nl/artikelen/staatvanhetonderwijs.

VorigeJaarverslag Onderwijsinspectie één groot pleidooi voor meer investeringen
VolgendeOpening Koningsspelen live bij Jeugdjournaal
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter