De ministerraad heeft ingestemd met wetgeving die het aantal boetes voor studenten flink moet inperken. Studenten krijgen die boetes als ze het studentenreisproduct op hun OV-chipkaart te laat stopzetten. Momenteel komt het geregeld voor dat studenten tegen een OV-boete aanlopen, bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende scherp hebben wanneer ze dat product stop moeten zetten, of omdat ze het vergeten. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een set van maatregelen aangekondigd om OV-boetes zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer (ex-)studenten hun kaart niet hebben stopgezet maar ook niet meer met hun kaart reizen, volgt er straks helemaal geen boete meer. Hebben ze wel gereisd, dan krijgen ze de eerste maand een lagere boete in de nieuwe wetgeving. De eerste maand wordt de boete verlaagd van 97 naar 75 euro per halve maand. De boete geldt voortaan alleen als iemand in die halve maand daadwerkelijk met het reisproduct reist. Als echter na een maand nog steeds met een verlopen reisrecht wordt gereisd, wordt het boetebedrag verhoogd naar 150 euro per halve maand. Hierdoor is er meer coulance voor de student die onbewust zijn kaart houdt en een hogere boete voor diegenen die er langere tijd mee door blijft reizen.

Verder wordt met de wetswijziging geregeld dat studenten iets langer de tijd krijgen om hun reisproduct stop te zetten. Dit moet nu nog binnen vijf werkdagen na het einde van het reisrecht. Die termijn wordt verlengd naar tien kalenderdagen.

Het liefst ziet het kabinet dat studentenreisproducten waar studenten geen recht meer op hebben, automatisch kunnen worden stopgezet. Extern onderzoek heeft echter in beeld gebracht dat het technisch nog niet haalbaar is om alle verlopen kaarten op een zogeheten blacklist te zetten. De blacklist bevat nummers van OV-chipkaarten die niet toegelaten mogen worden bij het inchecken. Wanneer iemand probeert in te checken met een OV-chipkaart die op de blacklist staat, wordt het reisproduct direct gedeactiveerd. Er kan dan niet meer mee worden gereisd. Met de OV-bedrijven is afgesproken om de capaciteit van de blacklist voor studentenproducten te vergroten. Hiermee zal het aantal OV-boetes voor studenten afnemen.

Verder wordt de communicatie over het stopzetten van het reisproduct en de datum waarop dit moet gebeuren verbeterd. Ook worden er kaartautomaten geplaatst op onderwijsinstellingen om het voor kaarthouders gemakkelijker te maken het reisproduct stop te zetten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van de maatregelen is 1 januari 2019.

VorigeKabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs
VolgendeEducatieve schoolreisjes in Amsterdam
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter