Hou de scholen open in belang van kinderen en jongeren

Met de oplopende coronabesmettingen wordt het sluiten van scholen als mogelijke optie genoemd om de pandemie te stuiten. UNICEF roept het kabinet op om zich tot het uiterste in te spannen om de scholen open te houden. Scholen sluiten is de slechtst denkbare oplossing in deze coronacrisis, waarvoor kinderen en jongeren een onevenredig hoge prijs betalen.

‘Als we inmiddels één harde les hebben geleerd, is het wel dat het sluiten van scholen de ontwikkeling van kinderen en jongeren ernstig schaadt', zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Het is tijd dat volwassenen én de politiek nu andere stappen zetten om te voorkomen dat kinderen en jongeren opnieuw de dupe worden. Deze pandemie moet in de eerste plaats door volwassenen worden opgelost. Maak het sluiten van scholen geen onderdeel van de lockdownmaatregelen, gebruik kinderen niet als breekijzer en hou scholen open. ‘

UNICEF heeft zich steeds kritisch uitgesproken over scholensluiting om corona tegen te gaan. Het sluiten van scholen is geen medische, maar een politieke keuze die eerder in Nederland is gemaakt zonder dat daar een uiterste noodzaak toe was. Er zijn immers andere maatregelen die kunnen worden ingezet en die minder negatieve effecten hebben op het leven van kinderen en jongeren. Scholen sluiten gaat volledig voorbij aan het belang van kinderen en jongeren.

De schoolsluitingen in 2020 hebben een zware wissel getrokken op de Nederlandse jeugd, met leerachterstanden, maar ook leefachterstanden tot gevolg. School is immers meer dan een plek om onderwijs te krijgen. Bij kinderen die niet naar school kunnen, ontbreken structuur, sociale contacten en perspectief. Zaken die onmisbaar zijn als je opgroeit. Het aantal kinderen en jongeren met mentale problemen is schrikbarend toegenomen tijdens de schoolsluitingen. Toch al kwetsbare of kansarme jongeren raakten uit beeld. Leerlingen en scholen zijn lang nog niet allemaal hersteld van de klap die de schoolsluitingen van vorig jaar hebben veroorzaakt. Nu opnieuw de deuren sluiten kan voor veel kinderen een dreun worden die, ook met een nieuwe miljardeninjectie om de schade te beperken, niet makkelijk wordt goedgemaakt.

Suzanne Laszlo: ‘Minderjarigen hebben geen stemrecht en geen vakbond. Ze hebben geen plaats aan de onderhandelingstafel en geen stem in de ministerraad. In deze crisis zien we dat de belangen van kinderen en tieners terugkerend ondergeschikt worden gemaakt aan andere belangen, zonder een deugdelijke onderbouwing. Terwijl we bij de ondertekening van het VN-Kinderrechtenverdrag afspraken dat, óók in tijden van crisis, de belangen van kinderen voorop staan. Het kabinet moet alles op alles zetten om de scholen open te houden. Kinderen en jongeren zijn geen gereedschap in deze pandemie. Maak het sluiten van scholen geen onderdeel van de lockdownmaatregelen, hou kinderen en jongeren buiten de gereedschapskist.’

VorigeGaan we weer terug naar online-lessen?
VolgendeVOO: Tijd voor ontzuiling van artikel 23
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter