Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Scholen maken zich grote zorgen over integratie

Scholen maken zich grote zorgen over integratie

Het beeld dat vaak in de media wordt geschetst over ‘de mislukte integratie en toenemende segregatie in de samenleving’ wordt door veel scholen herkend. In het voortgezet onderwijs (VO) geeft 40% van de schoolleiders en 39% van de leraren aan dit beeld bij hun eigen leerlingen te herkennen. Ruim een kwart van de schoolleiders en leraren werkzaam in het basisonderwijs (PO: 28% en 26%) herkent dit beeld bij hun eigen leerlingen. In de vier grote steden wordt dit beeld door meer dan de helft van de schoolleiders en leraren herkend. Verder blijkt dat een ruime meerderheid van de ondervraagden (PO 66%, VO...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Integratie

Nieuws in de klas introduceert de Nieuwsservice Digitaal in samenwerking met Blendle

Nieuws in de klas introduceert de Nieuwsservice Digitaal in samenwerking met Blendle

Vanaf 31 januari biedt Nieuws in de klas docenten en leerlingen kosteloos nieuws via Blendle. Negentien landelijke en regionale nieuwstitels stellen in samenwerking met Nieuws in de klas en Blendle hun nieuwsartikelen beschikbaar voor het onderwijs. De nieuwscontent, van het AD tot Vrij Nederland en van de Leeuwarder Courant tot NRC Handelsblad, is online en mobiel toegankelijk. Nieuws in de klas voorziet hiermee in de vraag van docenten en uitgevers naar een eenvoudige ontsluiting van digitaal nieuws voor het onderwijs. Docenten en leerlingen kunnen via Blendle tweemaal per jaar kosteloos een maand...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Nieuwsservice

Het belang van aandacht voor circulaire economie in het onderwijs

Het belang van aandacht voor circulaire economie in het onderwijs

Circulaire economie is een begrip dat we steeds vaker terug zien in de media. Het principe erachter begint van vitaal belang te worden voor de huidige en toekomstige ondernemers in Nederland. Daar de grondstoffen steeds schaarser en duurder worden, zullen de toekomstige ondernemers en ook consumenten steeds afhankelijker worden van hergebruik. Dit is waar de circulaire economie om de hoek komt kijken. Bij een circulaire economie worden grondstoffen en andere materialen zoveel mogelijk hergebruikt en behoud het zoveel mogelijk hun waarde. Dit brengt ontzettend veel mogelijkheden voor bedrijven. Onder andere...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Economie

Stijging aantal eerstejaars studenten hoger onderwijs

Stijging aantal eerstejaars studenten hoger onderwijs

Het aantal studenten dat dit collegejaar is gaan studeren is een stuk hoger dan vorig jaar. Er zijn dit jaar bijna 99.000 studenten aan een hogeschool begonnen, een stijging van 5000 studenten (+5%). Aan de universiteiten studeren nu 47.000 eerstejaars, wat ruim 3000 extra studenten (+8%) betekent. Op de hogescholen is ook de instroom van studenten in deeltijdopleidingen en in Associate Degree-programma’s gestegen met respectievelijk 5% en 23%. De nieuwe hogeschoolstudenten komen van zowel de havo (+8%), als van het mbo (+6%). De stijging van het aantal studenten...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Hogeschool

Educatieve apps voor het onderwijs

Educatieve apps voor het onderwijs

Educatieve apps zijn vooral bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs, of zelfs voor jongere kinderen uit de basisschool. Zij zijn vaak reeds vertrouwd met laptop, smartphone of tablet. Educatieve apps voor het onderwijs hebben onuitputtelijke mogelijkheden. Deze worden dan ook een zeer belangrijk onderdeel van de opvoeding van kinderen. Educatieve apps voor het basisonderwijs Bij het aanleren van nieuwe leerstof hebben iPads een groot aantal mogelijkheden en voordelen. Jonge kinderen zijn zeer nieuwsgierig en leren makkelijk nieuwe dingen aan. Voor hen zijn computers,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Apps | Digitaal