Onderwijsnieuws Docentenplein

Tweederde basisscholen stelt vo-advies bij na eindtoets

Tweederde basisscholen stelt vo-advies bij na eindtoets

65 Procent van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een bijgesteld advies levert echter vaak problemen op. Dit blijkt uit een peiling begin juni van de Algemene Vereniging Schoolleiders waar 525 schoolleiders op hebben gereageerd. In 31 procent van de gevallen betrof het slechts één leerling, in 69 procent van de gevallen twee, drie of meer. Tweederde van de bijstellingen gebeurde op initiatief van de basisschool, een derde op aanvraag van ouders. In...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets

Nieuw onderzoek: Voorschoolse educatie helpt kinderen met achterstand

Nieuw onderzoek: Voorschoolse educatie helpt kinderen met achterstand

Jonge kinderen van 2,5 tot 4 jaar lopen een taalachterstand fors in als ze deelnemen aan voorschoolse educatie. Het effect op hun ontwikkeling is het grootste wanneer kinderen met een taalachterstand samen in een groep zitten omdat dit zorgt voor meer focus en daarmee hogere kwaliteit. Dit blijkt uit drie onderzoeken die staatssecretaris Dekker (Onderwijs) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is voor het eerst dat onderzoekers Nederlandse kinderen voor langere tijd hebben gevolgd om de effecten van voorschoolse educatie vast te stellen. Kinderen met een risico op (taal)achterstand...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderzoek | Leerachterstand

Ruim 290 miljoen voor scholen in aardbevingsgebied

Ruim 290 miljoen voor scholen in aardbevingsgebied

Er komt 290,5 miljoen euro beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit maakten minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ), minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker beiden van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vandaag bekend. Dit is grotendeels een extra investering bovenop de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek en om de veiligheid, leefbaarheid en bedrijvigheid in Groningen te vergroten. In de Voorjaarsnota 2016 zit 284 miljoen euro en uit de bestuursakkoorden van 2014 en 2015...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Aardbeving

Gemeenten moeten vrijstellingen leerplicht doorlichten

Gemeenten moeten vrijstellingen leerplicht doorlichten

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft alle Nederlandse gemeenten per brief opgeroepen om vrijstellingen voor kinderen met een psychische of fysieke beperking nog eens goed te bekijken. Indien mogelijk moet leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht alsnog een vorm van onderwijs worden aangeboden. Dekker hoopt dat daardoor meer kinderen een passend aanbod krijgen. ‘Kinderen met een beperking kunnen vaak meer dan we denken. Het is dus belangrijk dat gemeenten, samen met het onderwijs, kijken naar alternatieven en die ook aanbieden aan leerlingen en hun ouders’, aldus Dekker.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leerplicht

Succesvolle internationalisering vraagt om sectoroverstijgende leerlijnen en structurele investeringen

Succesvolle internationalisering vraagt om sectoroverstijgende leerlijnen en structurele investeringen

Het onderwijs hoort alle jongeren voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert. Deze ambitie vraagt om een stevige verankering van internationalisering in het reguliere onderwijs en een betere afstemming tussen de sectoren. Vooral in het vmbo en het mbo is meer inzet nodig. Dit stelt de raad in het advies Internationaliseren met ambitie, dat vanmiddag wordt aangeboden aan staatssecretaris Dekker (Onderwijs). Internationalisering hoort volgens de raad overal in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vorm te krijgen. Internationalisering heeft nu een...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leerlijnen