Onderwijsnieuws Docentenplein

Traditionele schooltijden verliezen steeds meer terrein

Traditionele schooltijden verliezen steeds meer terrein

Dit schooljaar hanteert nog maar de helft van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel, waarbij de school start tussen 8:30 en 8:45 uur en uitgaat tussen 14:30 en 15:30 uur, kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen woensdagmiddag vrij hebben. Vorig schooljaar hanteerde nog 56% van de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel en vijf jaar geleden was dat op ruim driekwart van de scholen (77%) het geval. Naast het continurooster wint met name het vijf-gelijke-dagenmodel terrein (in totaal 38%). Dat blijkt uit een in november 2016 verricht...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schooltijden

Beschikbare informatie passend onderwijs ontoereikend voor uitoefenen stelselverantwoordelijkheid

Beschikbare informatie passend onderwijs ontoereikend voor uitoefenen stelselverantwoordelijkheid

Twee jaar na invoering van passend onderwijs signaleert de Onderwijsraad een aantal aandachtspunten die succesvolle evaluatie en invoering van passend onderwijs in de weg staan: de ontoereikende informatie op leerlingniveau en het ontbreken van een dekkend ondersteuningsaanbod. Bovendien is de onderwijs-praktijk nog te weinig betrokken. Dit staat in het briefadvies Passend onderwijs dat de Onderwijsraad op 5 december publiceert. Sinds de invoering van passend onderwijs zijn scholen verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad

Rekenuitblinkers in basisonderwijs schaars

Rekenuitblinkers in basisonderwijs schaars

Nederland telt maar weinig basisschoolleerlingen die uitblinken in rekenen en natuuronderwijs. Ondermaatse prestaties zijn echter evenzeer zeldzaam. De verschillen tussen sterke en zwakke leerlingen zijn ongeëvenaard klein, blijkt uit een periodiek wereldwijd onderwijsrapport over de exacte vakken. De Nederlandse rekenaars hebben in twintig jaar niet zo slecht gescoord als vorig jaar, al zijn de verschillen heel klein. De Verenigde Staten, Engeland, Noorwegen en Hongkong zijn Nederland de afgelopen jaren voorbijgestreefd. Voor het natuuronderwijs geldt ongeveer hetzelfde. Staatssecretaris...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rekenen | Onderwijsrapport

Meer ambitie in reken- en natuuronderwijs nodig

Meer ambitie in reken- en natuuronderwijs nodig

Uit vierjaarlijks internationaal onderzoek (TIMSS) blijkt dat 99% van de basisschoolleerlingen in groep 6 in Nederland de basisvaardigheden op het gebied van rekenen beheerst. Voor natuuronderwijs is dit 97%. Tegelijk halen in vergelijking met andere landen betrekkelijk weinig Nederlandse leerlingen een hoger niveau op deze onderdelen. “Hiermee doen we een deel van de kinderen te kort. Daar kunnen we geen genoegen mee nemen”, aldus staatssecretaris Dekker in een eerste reactie. Dekker: “Het verschil tussen de sterkste en zwakste leerlingen is in Nederland bijzonder klein. Op zich is...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Natuuronderwijs

Kansenongelijkheid neemt sterk toe in het voortgezet onderwijs

Kansenongelijkheid neemt sterk toe in het voortgezet onderwijs

De toename van kansenongelijkheid is sterker in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) dan in het basisonderwijs. Van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs geeft 18% aan dat de kansenongelijkheid van leerlingen de laatste jaren op de eigen school is opgelopen, tegenover 12% van de schoolleiders in het basisonderwijs. Voorts ziet 47% van de schoolleiders in het voortgezet onderwijs op de eigen school dat met name kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen in het onderwijs krijgen. Van de schoolleiders in het basisonderwijs herkent 31% dit beeld. Het motto ‘gelijke kansen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO