Onderwijsnieuws Docentenplein

Vijf tips voor het organiseren van een ouderavond

Vijf tips voor het organiseren van een ouderavond

Het inplannen en opzetten van een succesvolle ouderavond kan een heel gedoe zijn. Er komt namelijk heel wat bij kijken. Om te zorgen dat een ouderavond zo voorspoedig mogelijk verloopt, bieden wij graag onderstaande tips aan om de ouderavond tot een succes te maken. Plan de ouderavond ruim van tevoren in Plan de ouderavond al aan het begin van het jaar in en laat ouders aan het begin van het jaar direct weten wanneer de ouderavond gaat plaatsvinden. Op deze manier hebben de ouders meer tijd om zich voor te bereiden en eventuele maatregelen te treffen om aanwezig te kunnen zijn....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ouderavond

Afspraken vervanging in primair onderwijs

Afspraken vervanging in primair onderwijs

Scholen krijgen meer mogelijkheden om bij een winterse griepgolf zieke leerkrachten te vervangen. De werkgevers en werknemers in het onderwijs hebben van de mogelijkheid binnen de Wet werk en zekerheid (Wwz) gebruik gemaakt om een verzoek in te dienen voor een ministeriële regeling. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit verzoek positief beoordeeld. Per 1 juli 2016 is de Wwz ingegaan voor het bijzonder onderwijs. Doel van de wet is meer zekerheid en duidelijkheid voor leraren, zo krijgen ze sneller recht op een vast contract. De Wwz biedt de mogelijkheid tot maatwerk,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Invallers

Regionale samenwerking en aansluiten bij reële kosten nodig voor dekkend onderwijsaanbod

Regionale samenwerking en aansluiten bij reële kosten nodig voor dekkend onderwijsaanbod

De staatssecretaris van Onderwijs heeft een vereenvoudigd bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs voor ogen. Hij vroeg de Onderwijsraad hoe – gegeven dit model – voldoende diversiteit in het onderwijsaanbod en met name een dekkend aanbod van vmbo techniek behouden kunnen blijven. Naast het advies om het model beter aan te laten sluiten bij reële kosten, stelt de Onderwijsraad ook dat regionale samenwerking tussen scholen en besturen essentieel is om een dekkend onderwijsaanbod in stand te houden. Dekkend onderwijsaanbod sterk afhankelijk van samenwerking De Onderwijsraad...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad | Onderwijsaanbod

Voorwaarden voor vrijstelling leerplicht verzwaard

Voorwaarden voor vrijstelling leerplicht verzwaard

Voordat gemeenten kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht, moeten zij voortaan eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio. Op die manier kunnen meer kinderen met een psychische of fysieke beperking alsnog een vorm van onderwijs aangeboden krijgen. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat de verplichting tot overleg met scholen in de Leerplichtwet opnemen. ‘Een deel van de kinderen met een vrijstelling kan misschien best gedeeltelijk naar school. Zij zitten nu ongelukkig thuis, terwijl er met maatwerk voor hen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Leerplicht

Je zorgverzekering in 2017

Je zorgverzekering in 2017

Check je zorgverzekering elk jaar voor 1 januari Iedereen in Nederland is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Je kunt deze één keer per jaar wijzigen, namelijk per 1 januari. Het is verstandig gebruik te maken van deze mogelijkheid en elk jaar kritisch te kijken of je bestaande zorgverzekering nog wel de beste keuze voor je is. Zowel je eigen situatie als de tarieven van de verzekeringspremies kunnen veranderen van jaar tot jaar. Welke keuzes heb je en hoe zit dat eigenlijk met overstappen? Dat lees...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Zorgverzekering