Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Meerderheid scholen wil cultuuronderwijs versterken

Meerderheid scholen wil cultuuronderwijs versterken

De meerderheid van de scholen wil hun cultuuronderwijs de komende jaren versterken. Met name door leerlijnen te ontwikkelen of uit te bouwen, door vakoverstijgend te gaan werken, door de samenwerking met de culturele omgeving te versterken en door de deskundigheid van docenten te bevorderen. Dit blijkt uit de vijfde Monitor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Minister Van Engelshoven (OCW) stuurde de publicatie op 3 november 2017 naar de Tweede Kamer. Uit de monitor blijkt dat vrijwel alle scholen culturele activiteiten organiseren zoals een jaarlijks theater- of museumbezoek...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO-Raad

Trouw: 'Met extra dag werken kunnen deeltijders 4000 banen vullen'

Trouw: 'Met extra dag werken kunnen deeltijders 4000 banen vullen'

,,Leraren in deeltijd vragen om meer dagen te werken, kan zeker bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort", stelde voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad in de Trouw-editie van 28 oktober. ,,Toch is het een illusie om te denken dat het probleem van het lerarentekort daarmee volledig van de baan is", zegt ze. ,,Het is belangrijk om ook te kijken naar langetermijnoplossingen." Wat Den Besten bedoelt, is dat ook gekeken moet worden naar wat goed is voor de leraren zelf: als door meer werken nóg meer leraren uitvallen met een burn-out of het onderwijs zelfs definitief verlaten, dan...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenstaking | Werkdruk

PO-front overhandigt ultimatum aan minister Slob

PO-front overhandigt ultimatum aan minister Slob

Het PO-front heeft dinsdag de ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan minister Arie Slob van Onderwijs. De samenwerkende onderwijsorganisaties verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking. Tegelijkertijd kijken alle deelnemers – PO in Actie, vakbonden AOb/FNV, CNV Onderwijs en FvOv, schoolleidersvereniging AVS en werkgeverskoepel PO-Raad – terug op een constructief...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarenstaking | PO-Raad

62% studenten ervaart vaak prestatiedruk in dagelijks leven

62% studenten ervaart vaak prestatiedruk in dagelijks leven

62% procent van de studenten ervaart vaak tot erg vaak prestatiedruk in het dagelijks leven. Dit blijkt uit onderzoek van docent en onderzoekster Jolien Dopmeijer onder ruim 1.800 studenten op Hogeschool Windesheim. Het is voor het eerst dat er in Nederland op deze schaal onderzoek is gedaan onder studenten naar de prestatiedruk die zij in het dagelijks leven ervaren. Niet alleen ervaren studenten vaak prestatiedruk, ook stellen zij steeds hogere eisen aan zichzelf. Dit gevoel leeft sterk bij 59% van de ondervraagde studenten. Verder ervaren zij niet alleen prestatiedruk door hun studie...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderzoek

Studie laat forse verschillen zien tussen MBO-instellingen

Studie laat forse verschillen zien tussen MBO-instellingen

Het nieuwe onderwijsadvieskantoor The Next School heeft een studie uitgebracht over verschillen tussen MBO-instellingen. De onderzoekers gaan in op ontwikkelingen in studentenstromen en verschillen in kwaliteit en financiële prestaties tussen instellingen. De adviseurs van The Next School deden ervaring op met strategische data-analyse in andere sectoren, zoals zorg, retail en transport. Na een aantal gesprekken met mensen in de sector kwamen zij tot de conclusie dat ook het onderwijs baat heeft bij meer slimme inzet van data. Met de...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO