Koningin Máxima bij inspiratiesessie ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdagmiddag 21 februari in Poppodium De Spot in Middelburg aanwezig tijdens de inspiratiesessie ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’. Tijdens deze bijeenkomst bespreken educatie- en cultuurorganisaties uit de provincie Zeeland hoe zij leerlingen gelijke kansen kunnen bieden met behulp van de verlengde schooldag en het integreren van kunst en cultuur in het onderwijs. Koningin Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.

Koningin Máxima woont het eerste deel van de inspiratiesessie bij. Zij is aanwezig bij een presentatie die de positieve effecten van een verlengde schooldag op het tegengaan van kansenongelijkheid toelicht. Daarbij wordt ingegaan op de rol die kunst- en cultuuronderwijs hierin kan spelen. Daarnaast is Koningin Máxima bij een panelgesprek waarin afgevaardigden van Zeeuwse scholen en organisaties hun ervaringen delen met een naschools aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Tevens ontmoet zij leerlingen die een creatieve workshop volgen in het kader van hun verlengde schooldag. Afsluitend spreekt Koningin Máxima met een aantal betrokken Zeeuwse organisaties uit de onderwijs- en culturele sector.

Méér Muziek in de Klas wil met het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’ het kunst- en cultuuraanbod op en na school stimuleren op duizend scholen met leerlingen met een kansenachterstand. Tijdens de inspiratiesessie wil de stichting samen met Cultuurkwadraat, het cultureel advies- en ontwikkelbedrijf in Zeeland, deelnemende organisaties aanmoedigen mee te denken over het inzetten en invullen van de verlengde schooldag. Deelnemers kunnen die dag kennis, ervaringen en tips uitwisselen.

De stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. In 2023 is de stichting verbreed naar het toegankelijk maken van een breed cultuuraanbod voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het doel is de wereld van de leerling te vergroten en een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting sluit aan bij het programma School en Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

VorigeDebat: hoe praat je over Lentekriebels?
VolgendeGymleraren lopen risico op gehoorschade, geluid in gymzaal vaak te hard
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter