Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws Docentenplein

Steun International School Almere aan zijden draadje

Steun International School Almere aan zijden draadje

De toekomst van de International School Almere (ISA) hangt aan een zijden draadje. PvdA en VVD kondigden gisteren op de politieke markt aan om met een amendement te komen waarmee de door wethouder René Peeters toegezegde steun aan de school deels wordt ingetrokken. Afgelopen zomer werd de International School Almere gesloten. De school kampte met grote financiële problemen en bleek haar administratie niet op orde te hebben. Boze ouders en leerlingen bezetten daarop de school. Wethouder Peeters trok zich het lot van de 172 leerlingen aan en bemiddelde tussen de betrokken partijen. Om de school...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Internationale-school

Vakleerkrachten dankzij de kinderopvangtoeslag

Vakleerkrachten dankzij de kinderopvangtoeslag

Ze zijn eruit. Er gaat een half miljard euro extra naar het onderwijs en er is 100 miljoen meer uitgetrokken voor de kinderopvangtoeslag. De school heeft niets te maken met de kinderopvangtoeslag, maar als diezelfde school een integraal kindcentrum is, ligt dat wel anders. Mieke Verhage is directeur van integraal kindcentrum (IKC) De Klaroen; Eigen en Wijzer in Maarssen. In het schoolgebouw worden kinderen van 2 tot en met 12, 13 jaar oud opgevangen. Talentontwikkeling “We zorgen voor een doorgaande lijn waarbij we de ontwikkeling van de kinderen van kleins af aan...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bestuur-en-raad

Effect dalende pensioenpremies op werkgeverslasten nog onduidelijk

Effect dalende pensioenpremies op werkgeverslasten nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk wat de effecten zijn van de dalende pensioenpremies op de werkgeverslasten van schoolbesturen. De PO-Raad wil haar leden erop wijzen dat de dalende premies niet per definitie tot gevolg hebben dat ook de netto werkgeverslasten afnemen. Pensioenopbouw daalt, premie ook Dat heeft te maken met de volgende ontwikkelingen: Vanaf 1 januari 2014 gaat de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar en wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd van 2,05% naar 1,95% van het jaarinkomen. Doordat hierdoor de pensioenaanspraken per 1 januari verminderen, kunnen de pensioenpremies...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Fins antipestprogramma KiVa vermindert pestklachten

Fins antipestprogramma KiVa vermindert pestklachten

Het Finse antipestprogramma KiVa vermindert op Nederlandse scholen het aantal pestklachten met meer dan de helft. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van hoogleraar sociologie René Veenstra, die 15 oktober zijn oratie hield aan aan de Rijksuniversiteit Groningen. De Finse aanpak is gericht op bewustwording in de hele klas. Daarmee is de aanpak anders dan veel bestaande programma's, waarin vooral aandacht wordt besteed aan dader en slachtoffer. KiVa traint ook leraren om pesten beter te herkennen. Veenstra deed onderzoek op 99 scholen: 66 KiVa-scholen en 33 scholen in een...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

Herfstakkoord laat Nationaal Onderwijsakkoord ver achter zich

Herfstakkoord laat Nationaal Onderwijsakkoord ver achter zich

Het onderwijs krijgt 650 miljoen voor kwaliteitsverbetering. Het kabinet, coalitiepartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben vrijdag 11 oktober een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Het kabinet wil investeren in de kwaliteit van leraren en schoolleiders, omdat zij een belangrijke impuls geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Betere schoolleiders en leraren motiveren jongeren meer, beperken het zittenblijven en zorgen voor een snellere doorstroom naar de juiste opleiding. Er wordt er structureel 50 miljoen geïnvesteerd in conciërges...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AVS