Onderwijsnieuws Docentenplein

Moeten ouders toestemming geven voor reis?

Moeten ouders toestemming geven voor reis?

Als uw school een buitenlandse reis organiseert, kunnen er aan de grens onverwachte problemen ontstaan. Bij reizen naar een land buiten het zogenoemde Schengengebied controleert de Koninklijke Marechaussee of de volwassene die een minderjarige begeleidt daar toestemming voor heeft van de ouders/verzorgers. De Helpdesk van VOS/ABB werd door een school voor voortgezet onderwijs uit het noorden van het land getipt over mogelijke problemen waar scholen bij de grens tegenaan kunnen lopen. Directe aanleiding voor deze tip waren problemen met een schoolreis naar de Verenigde Staten. De problemen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VOS/ABB

Registratie ontwikkelingsperspectief in BRON verplicht

Registratie ontwikkelingsperspectief in BRON verplicht

Schoolbesturen moeten vanaf volgend schooljaar in BRON aanvinken welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil daarmee ook na invoering van Passend onderwijs zicht houden op deze groep kinderen en de prestaties van samenwerkingsverbanden. Met de invoering van Passend onderwijs vervalt de leerlinggebonden financiering en daarmee ook de huidige registratie van leerlingen die in het regulier onderwijs extra ondersteuning krijgen. De BRON-registratie komt daar dus voor in de plaats. Onvergelijkbaar De PO-Raad...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Docenten krijgen ruimte voor 'bijbaantje'

Docenten krijgen ruimte voor 'bijbaantje'

Leraren in het middelbaar onderwijs krijgen meer mogelijkheden om hun werk te combineren met een deeltijdbaan in het bedrijfsleven. De 'bijbaan' moet het werk van docenten uitdagender maken en zou de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moeten stimuleren. Het bieden van meer kansen in het bedrijfsleven aan docenten is onderdeel van de Lerarenagenda, een pakket aan maatregelen dat later vandaag door minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker wordt gepresenteerd. De combinatie van een aantal dagen voor de klas en een paar dagen in het...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Bijbaan

Gemiddelde groepsgrootte nauwelijks gestegen

Gemiddelde groepsgrootte nauwelijks gestegen

De gemiddelde groepsomvang in het basis- en voortgezet onderwijs is nauwelijks gestegen ten opzichte van het afgelopen schooljaar. In het speciaal onderwijs nam de gemiddelde groepsgrootte af. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De gemiddelde groepsomvang in het basisonderwijs is dit schooljaar 25,7 leerlingen, terwijl dat vorig jaar 25,6 leerlingen was. In het voortgezet onderwijs telt de gemiddelde klas nu 26,3 leerlingen, terwijl het er vorig jaar gemiddeld 26 waren. In het speciaal onderwijs is een daling te zien van gemiddeld 12,9 naar 12,7 leerlingen.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Klassengrootte

Ouders gaan hun eigen kind lesgeven op school in Brabant

Ouders gaan hun eigen kind lesgeven op school in Brabant

Basisschool De Bolster in het Noord-Brabantse Drunen begint in november met een experiment waarbij ouders hun eigen kind les gaan geven op school. Reden: kinderen leren volgens de school beter als ze een-op-een begeleiding krijgen, en dit kunnen leerkrachten niet bieden, schrijft NRC Handelsblad vandaag. 'Gebrek aan individuele begeleiding in het onderwijs' Als het experiment een succes wordt, zullen ook andere scholen van stichting Scala, waartoe de katholieke basisschool De Bolster behoort, een beroep gaan doen op de hulp van ouders. Volgens Joris Spekle, een leerkracht bij De Bolster...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad