Leerlingen op middelbare scholen hebben in 2014 bijna altijd les gekregen van een bevoegde docent. Een kleine 95 procent van de lessen werd gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. ‘De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt. Dat komt ten goede aan de prestaties van de leerlingen en aan hun plezier op school’, schrijft staatssecretaris Dekker van onderwijs vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De cijfers komen uit de laatste integrale personeelstelling onderwijs (IPTO 2014). Dekker gaat de komende tijd inzetten op het behalen van 100 procent bevoegd gegeven lessen. ‘Deze cijfers zijn mooi nieuws – maar we zijn er nog niet. We willen de best opgeleide leraren voor de klas,’ aldus Dekker. ‘Goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van de leraar. Daar moeten we dus in blijven investeren.’

Uit de vorige personeelstelling kwam naar voren dat circa 84 procent van de lessen in 2013 bevoegd werd gegeven. Door beter onderzoek blijkt dat nu bijna 95 procent van de lessen in 2014 door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding is gegeven. Scholen maken echt werk van bevoegdheden van leraren, daarom is het fijn dat dit werk nu ook in de cijfers terug te zien is. De onderzoekers hebben dit jaar beter gemeten. Zij hebben per les nagevraagd welke docent er met welk diploma voor de klas heeft gestaan. Dat heeft geleid tot meer precieze cijfers.

Verschillen tussen regio’s, vakken en onderwijstypes
Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen per regio, vak en onderwijstype groot zijn. De meest bevoegde lessen worden gegeven in Parkstad Limburg. In de regio’s Rivierenland en Gooi- en Vechtstreek is het aantal onbevoegd gegeven lessen het hoogst.

Op het vwo wordt bijna 97,4 procent van de lessen gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. Op de havo ligt dat percentage op 96,5 procent, in het vmbo is dat 91,6 procent.

Bij de vakken lichamelijke opvoeding, geschiedenis, en Frans staat er bijna altijd een gediplomeerde docent voor de klas. In het combinatievak natuur- en scheikunde (9,7% onbevoegd) wordt juist het meest onbevoegd les gegeven. Ook bij andere technische vakken als techniek (9,6% onbevoegd) en wiskunde (8,6% onbevoegd) staat relatief vaak een onbevoegde docent voor de klas. Studenten die een educatieve master gaan volgen voor een vak als wiskunde kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.

Iedere leraar bevoegd
In het Nationaal Onderwijsakkoord hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker met de sociale partners in het onderwijs afgesproken dat in 2017 elke onderwijsgevende bevoegd is voor het onderwijs dat hij of zij geeft. Om dat te bereiken, heeft Dekker eerder dit jaar een plan van aanpak gepresenteerd. Dit nieuwe onderzoek is een belangrijke stap in dat plan. De informatie uit het onderzoek is een hulpmiddel voor schoolbesturen en lerarenopleidingen. Scholen kunnen zich nu richten op de echte probleemvakken en leraren in staat stellen om een opleiding te volgen. Lerarenopleidingen kunnen de informatie gebruiken om maatwerk aan te bieden voor vakken waarin veel onbevoegd wordt lesgegeven. Tot slot zal de Inspectie van het Onderwijs in 2016 en 2017 op 200 afdelingen onderzoeken of het bestuur voldoet aan de wettelijke benoembaarheidseisen.

Dekker: “Het vak van leraar is zo belangrijk dat ouders en leerlingen erop moeten vertrouwen dat de lessen gegeven worden door een gekwalificeerd docent. Scholen moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat hun docenten de juiste bevoegdheid halen”.

Lerarenregister
Bevoegde leraren hebben door hun diploma aangetoond over de juiste kennis en competenties te beschikken om een bepaald vak te geven. Met registratie in het Lerarenregister laten leraren zien over de juiste papieren te beschikken, werk te maken van hun professionele ontwikkeling en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Het streven is dat in 2017 alle leraren geregistreerd zijn in het Lerarenregister. Alleen bevoegde leraren kunnen zich inschrijven.

VorigeSchool Hart van Oijen eerste in Top 15 Energiezuinige scholen
VolgendeNieuw lesmateriaal: Prinsjesdag in het nieuws
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter