Zonnepanelen op schooldaken

Het was begin 2011 toen de eerste basisschool in Nederland het eerste zonnepaneel geplaatst kreeg. Inmiddels zijn vele scholen in de daarop volgende jaren dit voorbeeld gevolgd, maar het kan beter en het kan meer. Nederland heeft ruim 7000 lagere en middelbare scholen, tel eens uit hoeveel vierkante meters zonnepanelen dat zijn... Vierkante kilometers zelfs! Vele tot nu toe ongebruikte meters liggen te wachten om benut te worden. Waar is het wachten op?

Financiën en regels

Ondanks dat meer en meer scholen in Nederland het belang inzien van duurzame energie, en dan zonne-energie in het bijzonder, lopen veel scholen tegen problemen aan. Dit komt door een combinatie van vooral twee factoren: geld en wet.
Scholen hebben vaak geen budget vrij om plaatsing van zonnepanelen te financieren. Daarnaast zien scholen door de bomen het bos niet waar het de regels en wetgeving betreft voor aanschaf, plaatsing en gebruik van zonnepalen. Veel (vrijwillige) initiatieven van allerlei organisaties lijken met conflicterende informatie het bos alleen maar dikker begroeid te maken.

Dat het gebruik van zonnepanelen veel voordelen oplevert zal voor velen zo klaar als een klontje zijn, maar we zullen de voordelen nog eens op een rijtje zetten.

De voordelen van zonnepanelen op schooldaken

• Schooldaken zijn op technisch vlak zeer geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Scholen zijn grote gebouwen, veelal met platte daken die een groot oppervlak hebben, waardoor vele zonnepanelen gelegd kunnen worden. Dit drukt de installatiekosten per zonnepaneel aanzienlijk en bovendien geldt natuurlijk dat hoe meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden, hoe meer zonne-energie er opgewekt kan worden. Het mes snijdt aan meerdere kanten!

• Veel scholen hebben daken met een zo groot oppervlak dat slechts een gedeelte van de beschikbare ruimte op het dak voor de eigen elektriciteitsvoorziening gebruikt hoeft te worden. De overige ruimte van het dakoppervlak kan uitbesteed worden. Met uitbesteding bedoelen we het beschikbaar stellen van die restruimte aan buurtbewoners, leerkrachten en ouders van leerlingen die investeren in de zonnepanelen en kunnen meeprofiteren van de groene energie. De kosten voor de school worden gedrukt en meer mensen kunnen gebruik maken van door de natuur gewonnen energie.

• Zonnepanelen bieden scholen bij uitstek de kans voor het koppelen van duurzame energie aan educatie. Dit geeft lesgeven een nieuwe dimensie waarin duurzaamheid en milieu een (welverdiende!) belangrijke plaats innemen. Kinderen zullen elke dag enthousiast naar het 'aflees apparaat' lopen om te zien hoeveel energie de zon hen geeft. Ze leren op deze wijze aan den lijve ondervinden wat duurzame, groene energie inhoudt. Ze leren van jongs af aan wat het belang van een schoon milieu is, ze raken enthousiast over duurzame energie delen hun ervaringen met anderen. Iedereen in hun omgeving wordt zo positief beïnvloed en zal, direct of indirect ervaren dat zonnepanelen een mooie en schone manier van energieopwekking is.

• Een open deur, maar zonne-energie is natuurlijk goed voor het milieu. Daarnaast worden tot wel 10% aan energie- en stookkosten bespaard.

Hoe scholen geholpen kunnen worden

Met crowdfunding bijvoorbeeld, een alternatieve wijze van financiering kunnen investeringskosten flink worden gedrukt. 'Individuen' investeren allemaal een beetje in plaats van een lening bij één instituut, vaak de bank. Veel organisaties kunnen advies geven op het gebied van crowdfunding en kunnen helpen zo'n actie op touw te zetten en te begeleiden.

Vragen om donaties voor een beter milieu voor de kinderen kan ook veel opleveren. Direct betrokken willen graag helpen bij de toekomst van een kind. Denk hierbij aan ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, alsook buurtbewoners die bereid zijn iets voor hun kind, kleinkind, neefje of nichtje of de (buurt)gemeenschap te doen.

Scholen krijgen hierdoor duurzame zonne-energie waar de plaatsing en aanschaf van de zonnepanelen niet al te duur hoeft te zijn.

VorigeStaatssecretaris Dekker trekt beurs voor bijspijkerles
VolgendeDe krant lezen met leerlingen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter