Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Ouders willen invloed op het aanbod in de schoolkantine

Ouders willen invloed op het aanbod in de schoolkantine

Ruim twee derde van de ouders van mbo- en vo-leerlingen vindt dat scholen en ouders samen moeten werken aan een gezond aanbod in de kantine en automaten. Een op de twee ouders wil zelf meehelpen. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van het Voedingscentrum. 65% van de ouders geeft aan dat ze graag meedenken met de school over het gezonder maken van het aanbod. Vaders geven net iets vaker aan dat ze willen praten met de schoolleiding; over het schoolbeleid of door overleg met de ouderraad. Op dit moment heeft nog maar 26% van de ouders het idee dat ze invloed hebben op het aanbod...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolvoeding

Cito eindtoets laatste keer in februari

Cito eindtoets laatste keer in februari

Deze week maken circa 164.500 leerlingen uit groep 8 de eindtoets van Cito. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat de eindtoets in februari wordt gehouden. In december nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan dat onder meer regelt dat er voortaan later in het schooljaar, in de periode tussen 15 april en 15 mei, een eindtoets wordt afgenomen. De Algemene Maatregel van Bestuur die een aantal onderwerpen rondom de invoering van de eindtoets regelt, ligt op dit moment voor bij de Tweede Kamer. De latere afname van de eindtoets en de centrale positie van het schooladvies bij de toelating tot...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CITO | PO-Raad

"Kritiek op toetsen in het basisonderwijs moet ophouden"

Staatssecretaris Dekker van onderwijs wil dat de kritiek op toetsen in het basisonderwijs ophoudt. "Ten onrechte wordt een spookbeeld gecre-eerd dat het basisonderwijs een afrekencultuur kent. Dat is niet bevorderlijk", zegt hij vandaag in Trouw. Dinsdag begint voor 164.500 achtstegroepers op basisscholen in heel Nederland weer de Citotoets. Die meet hoe goed ze zijn in taal, rekenen en studievaardigheden. De eindtoets wordt voor het laatst in februari gemaakt. Vanaf volgend jaar is de test, die dan verplicht is voor alle scholen, in april. Daardoor wint de mening van de leerkracht over de...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CITO

Onderwijs en uitgeverijen in debat over de toekomst van de lesmethode

Onderwijs en uitgeverijen in debat over de toekomst van de lesmethode

Op de conferentie Leermiddelen van de 21e eeuw wisselden de educatieve uitgeverijen en vertegenwoordigers van het onderwijsveld, zoals de PO-Raad, Kennisnet en het ministerie van OCW, met elkaar van gedachten over de toekomst van de huidige lesmethodes, papieren boeken en ICT in het onderwijs. De conferentie werd georganiseerd op 5 februari en was een initiatief van de GEU (Groep Educatieve Uitgeverijen, de brancheorganisatie van educatieve uitgeverijen) Het was het startpunt van een dialoog om met elkaar te komen tot een realistische toekomstvisie op het gebied van Leermiddelen. Het was de eerste keer dat...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Tweede Kamer wil fusietoets versoepelen

Tweede Kamer wil fusietoets versoepelen

Een moderne variant van de fusietoets lijkt nabij. Een meerderheid van de Tweede Kamer liet woensdag 5 februari in een debat weten de fusietoets te willen versoepelen in regio’s waar het aantal leerlingen terugloopt. Scholen die vanwege die krimp willen samenwerken, worden daarin dan niet langer meer belemmerd. Ook staatssecretaris Sander Dekker wil de toets daarom verruimen, gaf hij aan. Over de manier waarop dat zou moeten gebeuren, bestaan nog wel verschillende ideeën. CDA en D66 willen de fusietoets zelfs helemaal afschaffen, ook voor regio’s waar het aantal leerlingen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad