De doorstroom van vmbo’ers naar het havo wordt versoepeld. Nu stellen veel scholen aanvullende eisen, maar staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat de wet zo aanpassen dat dit niet meer kan. Leerlingen van de gemengde of theoretische leerweg die eindexamen hebben gedaan in zeven vakken, mogen dan zonder voorwaarden doorstromen. Ook maakt Dekker korte metten met de eis van middelbare scholen dat vmbo’ers die willen stapelen niet mogen blijven zitten.

Dekker schrijft dit woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris zijn de eisen om door te stromen nu te vaak onduidelijk en per school verschillend. Bovendien ziet hij té veel drempels, die leerlingen kunnen weerhouden het beste uit zichzelf te halen. ‘We willen dat leerlingen de kans krijgen om hun talent zo goed mogelijk te benutten. Dat kan met een stap naar het mbo, maar het moet ook kunnen met een overstap naar het havo’, vindt Dekker.

Scholen stellen nu uiteenlopende eisen aan vmbo’ers, omdat het onderwijsprogramma op het vmbo gl/tl niet goed aansluit bij het programma op het havo. Een voorbeeld daarvan is dat leerlingen het vak scheikunde missen als ze van vmbo Zorg en welzijn overstappen naar havo Natuur en Gezondheid.
Leerlingen moeten hierdoor een forse extra stap zetten op het havo. Een kwart van de stapelaars valt op het havo alsnog uit.

Zeven vakken
Volgens Dekker is het stellen van extra eisen aan de leerling echter de omgekeerde wereld. ‘Nu werpen scholen drempels op, terwijl we er juist voor zouden moeten zorgen dat we leerlingen bieden wat zij nodig hebben om te kunnen stapelen. Daarom gaan we nu in de wet regelen dat leerlingen die zeven vakken volgen, zonder extra voorwaarden naar het havo mogen.’ Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 overstappen van het vmbo naar het havo moeten van de nieuwe wet gebruik kunnen gaan maken.

In de tussentijd gaat Dekker in overleg met de VO-raad scholen vragen om nu al een zevende vak aan te bieden aan leerlingen die willen doorstromen naar het havo. ‘Dat is nu op lang niet alle scholen het geval’, aldus de staatssecretaris. Daarnaast worden schakelprogramma’s ingezet om vmbo-leerlingen nu al over de drempel naar het havo te helpen.

Verbeteringen
Tegelijk met het opstellen van het wetsvoorstel, gaat Dekker met de scholen werken aan het verbeteren van de aansluiting van het vmbo op het havo en de versterking van de loopbaan- en beroepsoriëntatie. Ook wordt bekeken hoe scholen het aanbod van een zevende vak structureel goed vorm kunnen geven en hoe het havo vmbo-leerlingen een betere kans van slagen kan geven.

VorigeAgenda De Dag Vandaag
VolgendeMeer waardering voor onderwijsprestaties binnen universitaire loopbaan
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter