Onderwijsnieuws Docentenplein

CDA protesteert niet tegen renteverhoging studielening

CDA protesteert niet tegen renteverhoging studielening

CDA-leider Sybrand Buma heeft niet geprobeerd een stokje te steken voor de verhoging van de rente op de studielening, ook al heeft zijn achterban hem dat opgedragen. Buma denkt dat het toch niet lukt om iets aan de omstreden maatregel uit het regeerakkoord te veranderen en vindt bovendien dat afspraak nu eenmaal afspraak is. Op het jongste congres van het CDA gaven de leden, onder aanvoering van jongerenafdeling CDJA, de Kamerleden de opdracht om de renteverhoging van tafel te krijgen. De Kamerfractie verzette zich met hand en tand en waarschuwde dat het CDA daarvoor een hoge prijs zou moeten...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studielening

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen schooldiploma

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen schooldiploma

Leerlingen in het praktijkonderwijs krijgen voortaan een schooldiploma. Dat gaat minister Slob (Onderwijs) in de wet vastleggen, zo schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee wil de minister leerlingen in het praktijkonderwijs de erkenning geven die zij verdienen. Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen waarvoor het vmbo te zwaar is. Er zijn 175 scholen voor praktijkonderwijs en ongeveer 30.000 leerlingen. De meeste leerlingen gaan na het praktijkonderwijs aan het werk. Het is de enige schoolsoort in het voortgezet onderwijs zonder eindexamen. Diploma

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Praktijkonderwijs

Uw baan als docent verloren? Hier heeft u recht op

Uw baan als docent verloren? Hier heeft u recht op

U ging altijd met plezier naar uw werk, maar nu bent u door uw werkgever ontslagen. Na uw ontslag breekt een onzekere periode aan, waarin u een lager inkomen heeft en op zoek moet naar een nieuwe baan. Gelukkig heeft u bepaalde rechten in deze periode. Deze rechten helpen u om de onzekere periode beter door te komen. In dit artikel leest u meer over de rechten van een ontslagen docent. Een ontslagvergoeding Wordt u ontslagen buiten uw schuld? Dan heeft u mogelijk recht op een

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ontslag

Extra geld voor behoud van de Friese taal

Extra geld voor behoud van de Friese taal

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), heeft zojuist met de provincie Fryslân de nieuwe ‘Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer’ (Bestuursafspraak Friese taal en cultuur) ondertekend. Met de afspraak geven provincie en Rijk samen invulling aan hun verantwoordelijkheid voor het Fries, dat is erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden uit 1998. Provincie en Rijk waarborgen het gebruik van het Fries niet alleen, met de bestuursafspraken moet het Fries ook steeds meer vanzelfsprekend worden. Ollongren in Leeuwarden: “De Friese...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Fries | Rijksoverheid

Overgrote meerderheid basisscholen viert Sinterklaas met zwarte pieten

Overgrote meerderheid basisscholen viert Sinterklaas met zwarte pieten

De regionale verschillen zijn echter groot en roetveegpieten zijn in opmars Van de basisscholen die dit jaar Sinterklaas vieren (96%), viert 98% het met zowel Sinterklaas als met pieten. Van de scholen die het met pieten vieren, viert 83% het (mede) met zwarte pieten en 30% (mede) met roetveegpieten. Vorig jaar was het percentage ‘met roetveegpieten’ nog 25%. Dat blijkt uit een in november 2018 verricht onderzoek over sinterklaasviering onder 581 leerkrachten van 581 basisscholen. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies,...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Sinterklaas | DUO