Onderwijsnieuws Docentenplein

Voordelen van smartphones in de klas

Voordelen van smartphones in de klas

Tegenwoordig kunnen wij niet meer zonder een smartphone, dat geldt ook zeker voor jongeren. Docenten hebben dan ook veelvuldig te maken met leerlingen die lessen verstoren door de mobiele telefoon in de klas te gebruiken, maar er zijn ook docenten die juist zweren bij creatief gebruik van de smartphone in de les. Uit onderzoek is gebleken dat tachtig procent van de docenten een smartphone toestaat in de klas, terwijl twintig procent het mobieltje verbiedt in het leslokaal. Natuurlijk ligt dat aan de docent in kwestie, maar helemaal verbieden is misschien niet de goede oplossing. Wij hebben...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Smartphone

ABP maakt pensioenpremie voor 2018 bekend

ABP maakt pensioenpremie voor 2018 bekend

De pensioenpremie bij het ABP stijgt volgend jaar met 1,8%-punt. De premie stijgt in lijn met de prognoses van 21,1% in 2017 naar 22,9% in 2018. Het ABP-bestuur heeft besloten om het premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2018 te verhogen met 1,8%-punt van 21,1% naar 22,9%. De pensioenpremie wordt door werkgever en werknemer betaald (respectievelijk 70% en 30%). Lees ook: Pensioenen ABP volgend jaar nog niet omhoog

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pensioenpremie | VO-Raad

Gering verschil in beloning leraren in vergelijking met markt

Gering verschil in beloning leraren in vergelijking met markt

Leraren in het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld een iets lager bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Dit geldt in grotere mate voor leraren met een eerstegraads lesbevoegdheid dan voor tweedegraads leraren. Het verschil met de markt is het grootst voor eerstegraads leraren in de bètavakken. Dit blijkt uit onderzoek naar de loonverschillen tussen leraren in het voortgezet onderwijs ten opzichte van de marktsector, dat de sociale partners namens Voion hebben laten uitvoeren. Leraren in het voortgezet onderwijs verdienen in 2016 gemiddeld 31 euro per uur en dat is...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarensalaris | VO-Raad

Meer gym opnieuw onhaalbaar gebleken

Meer gym opnieuw onhaalbaar gebleken

Het is basisscholen de afgelopen vier jaar niet gelukt om méér dan de afgesproken twee uur gymles per week aan te bieden. In het bestuursakkoord van 2014 spraken scholen de ambitie uit te streven naar een derde uur, maar dit is onhaalbaar en onbetaalbaar gebleken, constateert de PO-Raad in het Algemeen Dagblad. Gisteren sprak de Kamer erover. Als het aan de VVD en SP lag was het verplichte derde uur gym al lang een feit. In het Regeerakkoord ontbreekt dit stokpaardje van de VVD echter. Wel drongen de partijen er gisteren bij de Kamer op aan om meer druk te zetten op de scholen. Dit naar...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Gym | PO-Raad

Leerlingen overschatten eigen digitale vaardigheden

Leerlingen overschatten eigen digitale vaardigheden

De digitale vaardigheden van leerlingen zijn minder goed dan zij zelf denken. Dat blijkt uit de Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet. Deze monitor brengt de vaardigheden van kinderen tussen 10 en 18 jaar in kaart. Vooral het zoeken op internet en het beoordelen van informatie blijkt lastig. Minder dan de helft van de leerlingen is in staat online informatie kritisch te beoordelen en te gebruiken, zo schrijven de onderzoekers. Naarmate het schoolniveau stijgt, worden zij daar wel beter in. Verschillen in vaardigheden worden ook veroorzaakt doordat leerlingen digitale vaardigheden...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Digitaal | Vaardigheden