Onderwijsnieuws Docentenplein

School geen logische ontmoetingsplaats meer

School geen logische ontmoetingsplaats meer

DEN HAAG (ANP) - Jongeren uit verschillende sociale groepen komen elkaar niet vanzelfsprekend tegen in het onderwijs. Dat zegt de Onderwijsraad in het rapport Hoofdlijnen van Stand van educatief Nederland, dat deze week is gepubliceerd. De school zou volgens de raad bij uitstek de plaats moeten zijn ,,waar jongeren moeten leren omgaan met verschillen, door te oefenen in het omgaan met conflicten en het respect bijbrengen voor andersdenkenden." De raad vindt dat er een ,,fundamentele bezinning nodig is' op de organisatie van het onderwijsstelsel. Verschillende...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Ontmoetingsplek

Verbetertraject bij Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs na diplomacrisis

Verbetertraject bij Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs na diplomacrisis

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de VO-raad en lokale overheden slaan de handen ineen om de onderwijskwaliteit op een vijftal locaties van LVO te verbeteren. Een team deskundigen ondersteunt de scholen hierbij. Het nieuwe bestuur van LVO laat zich bovendien bijstaan door ervaren onderwijsbestuurders vanuit de VO-raad. Dit schrijven ministers Slob en Van Engelshoven vandaag in een Kamerbrief over VMBO Maastricht. Afgelopen weken is door betrokken organisaties samen teruggeblikt op de gang van zaken, om lessen te trekken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VMBO | Eindexamens

Studenten de straat op om 'onderwijsafbraak'

Studenten de straat op om 'onderwijsafbraak'

DEN HAAG (ANP) - Studenten en universitair docenten protesteren vrijdag in Den Haag tegen ,,de roofbouw op het onderwijs''. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) krijgt een groot rood vierkant aangeboden, een internationaal symbool tegen bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs. Belangengroepering WOinActie, die wordt gesteund door verscheidene universiteiten, de FNV en de LSVb, eist structurele investeringen en het schrappen van de onderwijsbezuinigingen. De actievoerders vinden dat de minister niet heeft geluisterd naar de tijdens eerdere acties in september uitgesproken...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studentenprotest

Differentiatie in het onderwijsstelsel te ver doorgeschoten

Differentiatie in het onderwijsstelsel te ver doorgeschoten

De raad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel met als doel het op onderdelen aan te passen. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen wordt de manier waarop we het onderwijs georganiseerd hebben problematisch: (1) jongeren uit verschillende sociale groepen komen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen in het onderwijs; (2) plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt steeds bepalender voor het eindniveau van jongeren; en (3) permanente educatie heeft geen formele plek in het onderwijsstelsel. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn publicatie Hoofdlijnen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad | Differentiatie

Toets- en examenpraktijk in het onderwijs uit balans

Toets- en examenpraktijk in het onderwijs uit balans

Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk. Voor verbetering van kwaliteit van toetsing en meer eigenaarschap stelt de raad een toets- en examencommissie in het primair en voortgezet onderwijs voor. Dit staat in het advies Toets wijzer dat Onderwijsraad vandaag heeft aangeboden aan minister Van Engelshoven en minister Slob. De huidige toetspraktijk is...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad