Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws algemeen

Invulling begrippen basisbekwaam en vakbekwaam

Invulling begrippen basisbekwaam en vakbekwaam

Sociale partners hebben invulling gegeven aan de afspraak in het cao-akkoord 2014-2015 om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam te omschrijven in een bijlage XVII van de CAO PO. De bijlage is gebaseerd op het advies dat op verzoek van de cao-tafel is uitgebracht door de Onderwijscoöperatie. De invulling wordt per 1 juli 2016 als bijlage opgenomen in een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De PO-Raad is blij dat ze met de vakbonden een afspraak heeft kunnen maken. De invulling van de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Tot 1 januari aanvragen subsidie voor nieuwe jonge leraren mogelijk

Tot 1 januari aanvragen subsidie voor nieuwe jonge leraren mogelijk

Schoolbesturen in het basisonderwijs kunnen nog tot 1 januari de subsidieregeling ‘Jong en Oud’ aanvragen voor het aantrekken en begeleiden van jonge leraren. De regeling van het sectorplan PO steunt dit met maximaal € 7000 subsidie per leraar. Tot nu toe hebben 37 schoolbesturen één of meerdere aanvragen ingediend voor 116 leraren. Er is ruimte voor meer subsidieverzoeken voor aanstellingen vanaf 1 april vorig jaar. Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘Door extra voorlichting over de regeling is nu bij steeds meer schoolbesturen de twijfel weg......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Subsidieregeling

Onderwijsraad: verruiming wettelijke kaders voor eindtoetsing risicovol

Onderwijsraad: verruiming wettelijke kaders voor eindtoetsing risicovol

Verruiming van de wettelijke kaders van eindtoetsing is niet het goede instrument om maatwerk te stimuleren. Daarnaast is verruiming van die wettelijke kaders risicovol. Dit stelt de Onderwijsraad in zijn advies Maatwerk binnen wettelijke kaders: eindtoetsing als ijkpunt voor het funderend onderwijs. Met het advies, dat vandaag aan staatssecretaris Dekker van OCW wordt aangeboden, waarschuwt de raad voor overhaaste en ondoordachte stelselwijzigingen. De raad is een voorstander van maatwerk, maar adviseert de wettelijke kaders rond eindtoetsing in het funderend onderwijs ongemoeid te laten. Verruiming van......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets

Actuele stand van zaken over scholing vluchtelingenkinderen

Actuele stand van zaken over scholing vluchtelingenkinderen

De PO-Raad zet zich volop in om schoolbesturen beter te faciliteren bij het vormgeven van onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Op alle niveaus, van ambtenaar tot Kamerlid, is gelobbyd om de bekostiging te verruimen en meer aan te laten sluiten bij de praktijk van dit onderwijs. Concreet heeft de PO-Raad gevraagd om langere bekostiging en betere aansluiting bij de fluctuaties in leerlingenaantallen. Hierover zijn tijdens de begrotingsbehandeling drie moties ingediend. Alleen de motie van D66 heeft het gered. Deze motie roept de regering op om - in overleg met de PO-Raad en VO-raad - te zoeken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Lerarentekort basisonderwijs snel groter

Lerarentekort basisonderwijs snel groter

Door de cocktail van een pensioengolf, minder krimp en weinig aanmeldingen op de pabo, schiet het verwachte tekort aan leraren basisonderwijs in 2025 omhoog naar minimaal achtduizend leraren. Ondanks krimp zullen in het voortgezet onderwijs tekorten blijven bij exacte vakken en talen. Het mbo krijgt het moeilijk als de economie verder aantrekt. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stuurde gisteren samen met zijn Kamerbrief over de arbeidsmarkt een dik pak onderzoeken mee. Daaruit blijkt onder meer dat er de komende jaren veel banen in het basisonderwijs bijkomen, terwijl de tekorten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarentekort | AOB