Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws algemeen

Deel Eerste Kamer kritisch over afnamemoment eindtoets

Deel Eerste Kamer kritisch over afnamemoment eindtoets

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) beantwoordde onlangs de aanvullende vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Toetsing in het PO. In de beantwoording gaat veel aandacht uit naar het afnamemoment van de eindtoets naar aanleiding van kritische vragen van PvdA en VVD over de late afname. Door deze late afname is er volgens hen weinig tijd om het advies te heroverwegen en de definitieve plaatsing voor de zomervakantie af te ronden. Dat juist de PvdA hier vragen over stelt is opvallend, aangezien de afnameperiode dankzij een amendement van D66 en PvdA in de Tweede Kamer is verruimd van de derde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Minder reguliere banen voor pas afgestudeerde Pabo-studenten

Minder reguliere banen voor pas afgestudeerde Pabo-studenten

Het aandeel reguliere banen voor net afgestudeerde Pabo-studenten neemt af terwijl het aandeel vervangingsbanen in alle regio’s voor deze groep leraren toeneemt. Naarmate de leerlingenkrimp in een regio groeit, neemt het aandeel vervangingsbanen ook toe. Bijna 80 procent van de studenten vindt daarnaast binnen een half jaar na het afstuderen een (tijdelijke) onderwijsbaan. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Loopbaan Pabo- afgestudeerden in groei- en krimpregio’s’ van het Arbeidsmarktplatform PO, van de PO-Raad en de werknemersorganisaties. Beroepsrendement In het grootste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Dekker herkent beeld volle klas niet

Dekker herkent beeld volle klas niet

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs vindt niet dat de klassen groter worden. Dat heeft hij gisteren geschreven als antwoord op Kamervragen van de SP. Uit een AOb-enquête bleek juist dat het steeds normaler wordt dat leraren meer dan 28 leerlingen in hun klas hebben. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting. SP-Kamerlid Jasper Van Dijk verwees vanochtend in zijn bijdrage naar de ‘Volle klas’-actie op Twitter en Facebook van de AOb. Eerder stuurde hij al vragen over volle klassen naar Dekker. ‘Het beeld van groter wordende klassen wordt vooralsnog niet......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB

Coalitie wil geen uitstel passend onderwijs

Coalitie wil geen uitstel passend onderwijs

Ondanks zorgen van basis- en middelbare scholen en oppositiepartijen, zal het passend onderwijs in augustus 2014 toch gewoon worden ingevoerd. PvdA-Kamerlid Loes Ypma zei woensdag in het debat over de onderwijsbegroting dat een gefaseerde invoering van het nieuwe systeem wat haar betreft niet nodig is. Ook coalitiegenoot VVD ziet niets in uitstel van de invoering. Leerlingen met een handicap of gedragsstoornis moeten vanaf komend schooljaar vaker een plaatsje vinden op gewone scholen. Geld dat voorheen via de zogeheten rugzakjes werd uitgekeerd, komt nu bij de scholen terecht. Scholen worden......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Passend-onderwijs

Miljoenen naar voren gehaald voor jonge leraren

Miljoenen naar voren gehaald voor jonge leraren

Om jonge leraren te behouden voor het primair en voortgezet onderwijs, wordt in totaal 150 miljoen euro uit het onderwijsbudget voor de komende jaren naar voren gehaald. Deze maatregel komt voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord. De komende jaren treden er zoveel oudere leraren uit het onderwijs, dat er ondanks de krimp van het aantal leerlingen een gat in het personeelsbestand ontstaat. Daarom is het nodig om jonge leraren, die gezien de krimp op korte termijn geen werk meer zouden hebben, voor het onderwijs te behouden. Jonge leraren binden aan het onderwijs is goedkoper......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VOS