Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

35% meer leerlingen voor vrijescholen in tien jaar

35% meer leerlingen voor vrijescholen in tien jaar

De afgelopen tien jaar is de vrijeschool gegroeid met ruim 35%. Er kwamen in die periode meer dan 7.000 leerlingen bij. Vrijescholen groeien daarmee landelijk sterk bovengemiddeld. In totaal volgen nu 27.500 leerlingen in Nederland vrijeschoolonderwijs, 16.000 in het primair onderwijs en 11.500 in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Vereniging van vrijescholen. Het is vooral de pedagogische visie van de vrijeschool waar ouders en leerlingen voor warmlopen. Het onderwijs richt zich niet alleen op de ontwikkeling van kennis, maar op de hele persoonlijke ontwikkeling......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Vrijeschool

Besteding studievoorschot-miljoenen

Besteding studievoorschot-miljoenen

Universiteiten, hogescholen en studenten hebben met minister Van Engelshoven (Onderwijs) afspraken gemaakt over de besteding van de studievoorschot-middelen; het geld dat beschikbaar is gekomen door het stopzetten van de basisbeurs. In 2019 krijgen de hogescholen en universiteiten voor hun plannen in totaal 184 miljoen euro, in 2024 is dat bedrag opgelopen naar 550 miljoen. Studenten en docenten krijgen bij de besteding een essentiële rol. Hogescholen en universiteiten zullen met hen plannen maken over hoe dit geld te besteden, met als uitgangspunt kwalitatief beter hoger onderwijs. Iedere instelling laat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studievoorschot

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

Vanaf april 2018 heeft de onderwijsinspectie meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen scoren soms lager op de eindtoets dan op basis van hun achtergrond te verwachten zou zijn, ondanks inspanningen van de school. Voor sommige scholen houdt dit in dat ze onder de minimumnorm uitkomen. Door deze maatregel uit het regeerakkoord kan de inspectie scholen die veel leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften opvangen toch een voldoende beoordeling......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsinspectie

Sim only abonnementen

Sim only abonnementen

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig een smartphone en steeds vaker kiezen mensen voor een sim only abonnement, maar wat is sim only abonnement precies en wat zijn de voordelen ten opzichte van een abonnement met telefoon?Wat is een sim only abonnement?Bij een sim only abonnement ontvang je alleen een simkaart van je provider. Je ontvangt dus geen nieuwe telefoon. De simkaart die je ontvangt plaats je in je eigen mobiele telefoon. Let er wel op dat deze simlockvrij moet zijn. Met een sim only abonnement kun je over het algemeen goedkoop bellen, internetten en sms'en. Een sim......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Sim-Only

VO-raad: Examinering voortgezet onderwijs toe aan herijking

VO-raad: Examinering voortgezet onderwijs toe aan herijking

De examinering in het voortgezet onderwijs is toe aan een herijking. De huidige examensystematiek beperkt de diepgang in het onderwijs en sluit niet goed meer aan bij het vervolgonderwijs en de eisen die de maatschappij stelt. Daardoor staat de waarde van het diploma onder druk. De VO-raad wil in gesprek met alle betrokkenen over aanpassing van de examinering om zo de waarde van het diploma te versterken. Daarnaast moeten er op korte termijn meer examenmomenten per schooljaar komen en moeten gezakte leerlingen behaalde vakken kunnen behouden. Er komen veel signalen uit het onderwijsveld dat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen