Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws algemeen

Website geeft kijkje in huishoudboekje schoolbesturen

Website geeft kijkje in huishoudboekje schoolbesturen

Het wordt makkelijker om de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen te bekijken en met elkaar te vergelijken. Dat moet het voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad ook makkelijker maken om in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school. Voorheen moesten voor zo’n gesprek grote excelbestanden worden doorzocht of verschillende jaarverslagen naast elkaar gelegd. Vanaf vandaag is er een website om dit soort informatie makkelijk te kunnen bekijken: www.onderwijsincijfers.nl....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Financien

Meer ruimte voor mbo’s en werkgevers om in de regio opleidingen vorm te geven

Meer ruimte voor mbo’s en werkgevers om in de regio opleidingen vorm te geven

Mbo-instellingen krijgen de mogelijkheid om samen met werkgevers de aansluiting tussen hun onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken in het experiment Ruimte voor de regio. De ministerraad heeft met dit experiment ingestemd op voorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken Het experiment biedt mbo-instellingen de mogelijkheid om samen met werkgevers de aansluiting tussen het onderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt te versterken. Dit is nodig aangezien de arbeidsmarkt in een steeds......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: MBO

NOS Kort examenspreekuur op Instagram

NOS Kort examenspreekuur op Instagram

Maandag 14 mei beginnen de schriftelijke eindexamens van het voorgezet onderwijs; meer dan 200.000 leerlingen hopen dit jaar te slagen. NOS Kort (het nieuwskanaal op Instagram voor jongeren) organiseert van 9 t/m 25 mei dagelijks examenspreekuren, om eindexamenleerlingen van vmbo, havo en vwo te helpen met hun laatste prangende vragen. Docenten beantwoorden via een livestream vragen over de verschillende vakken. Redacteuren Debora Post en Jeroen Gortworst van NOS Kort bezoeken iedere dag een andere school. Er werken verschillende......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Examen

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Kabinet gaat geld voor onderwijsachterstanden beter verdelen

Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico’s op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, wordt beter verdeeld over het land. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De komende jaren gaat het budget, zoals afgesproken in het regeerakkoord met 170 miljoen euro omhoog voor gemeenten. Scholen krijgen structureel 260 miljoen euro. Daarmee komt de totale investering van het kabinet in het bieden van onderwijskansen aan kinderen uit op 746 miljoen euro. Dat geld wordt door gemeenten vooral gebruikt voor......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsachterstand

Ruim 36.000 leerlingen volgen tweetalig onderwijs

Ruim 36.000 leerlingen volgen tweetalig onderwijs

Onderzoek Nuffic: Tweetalig onderwijs vooral op vwo-scholen, maar groei is het sterkst op vmbo en havo De Tweede Kamer heeft afgelopen week met ruime meerderheid een motie aangenomen om de lessen uit het tweetalig onderwijs (tto) op middelbare scholen te delen met het hoger onderwijs. Maar hoe ziet dat tweetalig onderwijs in ons land er precies uit? Nuffic bracht dit zogeheten tto-onderwijs in kaart in het rapport ‘Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs’, dat ze vandaag publiceert. Het onderzoek van Nuffic laat zien dat er in het schooljaar 2017-2018 in......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderzoek