Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws algemeen

Onderwijsbegroting 2019: Door op ingeslagen weg

Onderwijsbegroting 2019: Door op ingeslagen weg

Met zijn begroting voor 2019 bevestigt het kabinet de afspraken die het al eerder maakte voor het primair onderwijs, onder meer in het regeerakkoord. Met dank aan de toegezegde werkdrukmiddelen en extra geld voor salarissen heeft de sector inmiddels eerste belangrijke stappen kunnen zetten om het lerarentekort te lijf gegaan. Het kabinet presenteerde de begroting vanmiddag, op Prinsjesdag. ‘Nijpend’, noemde koning Willem-Alexander het lerarentekort in de Troonrede. Hij benadrukte daarbij dat dit om ‘actie en samenwerking vraagt van alle partijen in het onderwijs’. Iets wat de PO-Raad......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsbegroting

Investeringen in onderwijs worden zichtbaar in 2019

Investeringen in onderwijs worden zichtbaar in 2019

De kabinetsinvesteringen in onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) worden dit jaar zichtbaar in de begroting. Het gaat voor onderwijs in 2019 om 831 miljoen extra, waarvan 646 miljoen euro voor het primair onderwijs. Dat betekent meer salaris en minder werkdruk voor leraren en een investering in onderwijskwaliteit. Investeren in de toekomst van Nederland begint met investeren in onderwijs. Daarnaast steekt het kabinet 150 miljoen euro extra in cultuur en erfgoed, en komt er 248 miljoen euro extra bij voor wetenschappelijk onderzoek. Deze bedragen maken deel uit van 1,9 miljard euro die het......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Investeringen

Onderwijsraad publiceert Werkprogramma 2019

Onderwijsraad publiceert Werkprogramma 2019

De Onderwijsraad heeft vandaag zijn werkprogramma voor 2019 gepubliceerd. Het werkprogramma 2019 sluit aan bij de Meerjarenagenda zoals de raad die in 2015 heeft opgesteld. In het werkprogramma 2019 kondigt de raad de volgende adviesonderwerpen aan: Lezen en leesbevordering (i.s.m. Raad voor Cultuur), Verschillen tussen jongen en meisjes in het onderwijs, De rol van onderwijsbesturen, De educatieve infrastructuur, De vrijheid van onderwijs, Passend onderwijs en een aantal wetgevingsadviezen. Het werkprogramma is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van OCW en met......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Werkprogramma

Kinderen door langdurig pesten vrijgesteld van leerplicht

Kinderen door langdurig pesten vrijgesteld van leerplicht

Kinderen en jongeren krijgen steeds vaker een vrijstelling van de leerplicht en hoeven daarom niet meer naar school. Uit onderzoek van De Monitor (KRO-NCRV) blijkt dat ook veel gezonde en intelligente kinderen thuis zitten met een ontheffing van de leerplicht, soms zelfs voor de hele duur van de leerplicht. Bijvoorbeeld kinderen die hoogbegaafd zijn en door langdurig pesten een schooltrauma hebben opgelopen. De vrijstelling – artikel 5.a van de leerplichtwet - is eigenlijk bedoeld voor leerlingen met zware lichamelijke en psychische beperkingen. Sinds 2013 steeg het aantal vrijstellingen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Pesten

Daredevils Method

Daredevils Method

My name is Dale Newman, born in London, England but I’ve been living in The Netherlands for the last 28 years. After a long technical education and career, I found my way into the education system. I work at Gymnasium Felisenum which is where shortly, I’ll be giving fear of failure training. That’s how I got to know Pia Crul who has her own fear of failure training method called Daredevils. I’m very enthusiastic about her method. It enables me to stitch all the (sometimes missing) pieces together to offer a complete, structured and compact course that pupils really do understand. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Daredevils | Zelfvertrouwen