Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Afstroom in voortgezet onderwijs toegenomen; minder opstroom van mavo naar havo

Afstroom in voortgezet onderwijs toegenomen; minder opstroom van mavo naar havo

Het aantal leerlingen dat in het voortgezet onderwijs van een hoger naar een lager niveau afstroomt, is in de periode 2007- 2011 toegenomen. Met name geldt dat voor het vwo en vmbo-kader. Verder valt er een gestage daling van de opstroom waar te nemen van vmbo-t (mavo) naar havo. Dit blijkt uit de Examenmonitor 2013 die door staatssecretaris Dekker naar de Tweede Kamer is gestuurd. De belangrijkste boodschap in deze monitor is dat het aantal geslaagden bij de eindexamens in 2013 is gestegen, ondanks een aanscherping van de exameneisen. Ook stegen de gemiddelde cijfers. Het jaar daarvoor, toen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijs-Brabant

Waarschuwing na belediging leraren ROC door leerlingen

Waarschuwing na belediging leraren ROC door leerlingen

Leerlingen van het ROC Mondriaan in Den Haag die in een tv-programma zeer kwetsende uitspraken deden over hun docenten, hebben een fiks gesprek en een waarschuwing gehad. Dat heeft minister Jet Bussemaker donderdag laten weten tijdens een debat in de Tweede Kamer. De leerlingen werd door PowNews in verband met bedank-je-leraar-dag gevraagd iets te zeggen over de docenten. Die kregen geen bedankje te horen, maar een lading scheldwoorden. ''Ik vond die uitspraken ook kwetsend en zeer ongepast. Van het ROC en veel leerlingen heb ik gehoord dat zij ook zeer onthutst waren.'' Volgens de minister......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: ROC

Waarom jongens op school zo slecht presteren

Waarom jongens op school zo slecht presteren

Er lijkt een verklaring gevonden voor de slechte schoolprestaties van jongens: jongens vinden het belangrijker dan meisjes om te laten zien hoe goed ze zijn, maar zeggen tegelijkertijd dat ze niet zo goed hun best doen voor school. Uit het onderzoek van Sanne Dekker blijkt ook dat jonge tienermeisjes informatie stukken sneller verwerken dan jongens. Vandaag promoveert Dekker op neuropsychologische toepassingen in het onderwijs bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook omschrijven meiden zichzelf als leergieriger, banger om fouten te maken en minder prestatie gericht dan de andere sekse. In......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Sanne-Dekker

Deel Eerste Kamer kritisch over afnamemoment eindtoets

Deel Eerste Kamer kritisch over afnamemoment eindtoets

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) beantwoordde onlangs de aanvullende vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Toetsing in het PO. In de beantwoording gaat veel aandacht uit naar het afnamemoment van de eindtoets naar aanleiding van kritische vragen van PvdA en VVD over de late afname. Door deze late afname is er volgens hen weinig tijd om het advies te heroverwegen en de definitieve plaatsing voor de zomervakantie af te ronden. Dat juist de PvdA hier vragen over stelt is opvallend, aangezien de afnameperiode dankzij een amendement van D66 en PvdA in de Tweede Kamer is verruimd van de derde......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Minder reguliere banen voor pas afgestudeerde Pabo-studenten

Minder reguliere banen voor pas afgestudeerde Pabo-studenten

Het aandeel reguliere banen voor net afgestudeerde Pabo-studenten neemt af terwijl het aandeel vervangingsbanen in alle regio’s voor deze groep leraren toeneemt. Naarmate de leerlingenkrimp in een regio groeit, neemt het aandeel vervangingsbanen ook toe. Bijna 80 procent van de studenten vindt daarnaast binnen een half jaar na het afstuderen een (tijdelijke) onderwijsbaan. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Loopbaan Pabo- afgestudeerden in groei- en krimpregio’s’ van het Arbeidsmarktplatform PO, van de PO-Raad en de werknemersorganisaties. Beroepsrendement In het grootste......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad