Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws algemeen

Miljoenen naar voren gehaald voor jonge leraren

Miljoenen naar voren gehaald voor jonge leraren

Om jonge leraren te behouden voor het primair en voortgezet onderwijs, wordt in totaal 150 miljoen euro uit het onderwijsbudget voor de komende jaren naar voren gehaald. Deze maatregel komt voort uit het Nationaal Onderwijsakkoord. De komende jaren treden er zoveel oudere leraren uit het onderwijs, dat er ondanks de krimp van het aantal leerlingen een gat in het personeelsbestand ontstaat. Daarom is het nodig om jonge leraren, die gezien de krimp op korte termijn geen werk meer zouden hebben, voor het onderwijs te behouden. Jonge leraren binden aan het onderwijs is goedkoper......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VOS

Eindexamens dit jaar beter gemaakt

Eindexamens dit jaar beter gemaakt

De eindexamens zijn dit jaar beter gemaakt dan in voorgaande jaren, terwijl de eisen juist waren aangescherpt. Uit cijfers van staatssecretaris Dekker blijkt dat het percentage geslaagden in het voortgezet onderwijs dit jaar met 1,6 procent is gestegen. Dekker is opgetogen over de resultaten. Volgens hem is de belangrijkste conclusie dat het hoger leggen van de lat een positief effect heeft. Dit jaar gold voor het eerst dat op havo en vwo maar één 5 mocht worden gehaald voor Nederlands, Engels en wiskunde. Bij het centraal examen havo en vwo zijn de gemiddelde cijfers ten......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindexamen

Onderwijs verloor 1.900 banen in half jaar

Onderwijs verloor 1.900 banen in half jaar

In een half jaar tijd zijn in het basis- en middelbaar onderwijs ruim 1.900 fulltimebanen verdwenen. De meeste banen die tussen oktober 2012 en maart 2013 zijn geschrapt zijn van docenten, maar ook het management krimpt in. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond woensdag op basis van personeelscijfers van het ministerie van Onderwijs. De AOb keek naar de gegevens van 6.371 basisscholen, waar in totaal 1.207 banen verdwenen. Dat is een daling van 1,3 procent. Het management in deze sector leverde relatief meer in: daar kromp het banenbestand met 1,9 procent. Wel verdubbelde het aantal leraren......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB

Nieuwe publicatie: ‘Op ouders kun je rekenen’

Nieuwe publicatie: ‘Op ouders kun je rekenen’

Het is vooral de taak van de school om kinderen goed te leren rekenen. Maar ook ouders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het rekenvaardig maken van hun kind. Omdat uit onderzoek bekend is dat een goede samenwerking tussen school en ouders positieve invloed heeft op het leren van kinderen, hebben de PO-Raad en de landelijke ouderorganisaties LOBO, NKO en OUDERS & COO de rekenbrochure ‘Op ouders kun je rekenen’ ontwikkeld. Ouderbetrokkenheid Deze brochure laat ouders zien hoe ze hun kind kunnen helpen bij het leren rekenen en is bedoeld voor alle ouders met (jonge) kinderen......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Aanmelding LAKS-Monitor in volle gang

Aanmelding LAKS-Monitor in volle gang

De LAKS-monitor gaat weer van start! Het grootste tevredenheidsonderzoek onder scholieren wordt voor de derde keer uitgevoerd in februari en maart 2014. Het LAKS wil met de monitor een helder en betrouwbaar beeld geven van de leerlingentevredenheid. Hier geeft het LAKS elke twee jaar een landelijk rapport over uit. Maar het LAKS wil voorál dat leerlingen(raden), docenten en schoolbesturen direct met de resultaten van het onderzoek aan de slag kunnen! Iedere school krijgt na afloop van de monitor een rapport waar de onderzoeksresultaten van uw school overzichtelijk worden weergegeven. Daarnaast is het mogelijk......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: LAKS