Meerderheid voor afschaffen religieus onderwijs

Een meerderheid (60 procent) is voor de afschaffing van het onderwijs met religieuze grondslag. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 35.000 leden van het Opiniepanel. Het is een slechte zaak, zegt 63 procent, dat de overheid dergelijke scholen subsidieert.

Zowel openbaar als religieus onderwijs, denk aan Islamtische, katholieke of protestantse scholen, worden in Nederland gesubsidieerd door de overheid. Slechts een kwart (26 procent) vindt het belangrijk dat er in Nederland nog religieus onderwijs kan worden gevolgd. Bijna tweederde (64 procent) vindt het niet meer van deze tijd. Een panellid daarover: "Religieus onderwijs is één van de laatste restanten van de verzuiling. De verzuiling is weg en hopelijk religieus onderwijs straks ook.”

Lees hier meer onderzoeksresultaten: "Er is vrijheid van onderwijs, maar die vrijheid betekent niet dat de overheid dat dan maar dient te betalen."

Onderwijs moet neutraal zijn
Daarnaast vinden mensen dat onderwijs in Nederland ‘neutraal’ moet zijn en los moet staan van een bepaalde overtuiging of religie. “Elke school zou op dezelfde wijze kennis moeten overbrengen. Er mag wel onderwijs over religie worden gegeven, maar dan neutraal en over alle religies”, zegt een ondervraagde. Verder vinden mensen godsdienst een privé-zaak en zijn mensen van mening dat religieus onderwijs botst met wetenschappelijke lesstof.

Zelf betalen voor religieus onderwijs
Twee op de drie mensen (64 procent) vinden dat ouders het zelf moeten bekostigen als zij per se willen dat hun kind religieus onderwijs krijgt. Een evengrote groep (63 procent) vindt het een slechte zaak dat de overheid religieus onderwijs financiert.

Over dit onderzoek
Aan het onderzoek, gehouden van 2 tot en met 9 april, deden 35.270 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

VorigeMinisterraad stemt in met mbo-studentenfonds
VolgendeOpenbaar college: Weerbaar tegen nepnieuws
Reacties (2)
Gebruiker
Jans Otter
14-5-2019

Wat een genuil, Men is tegenwoordig compleet gek. De media maakt alles kapot.
Dit moet afgeschaft worden, dat mag niet meer. Veel eten mag ook al niet meer.
In God's naam waar zijn we met zijn allen toch mee bezig.
Complete discriminatie. Openbaar onderwijs wel subsidiëren en christelijk onderwijs niet.
We zijn met z'n allen van de pot gerukt.
Er zijn belangrijke dingen in het leven om over te praten.
Denk aan de oorlogen, overstromingen. Werkeloosheid,Moorden e.d.
Als we iedereen in hun eigen waarde laten en zelf de verantwoordelijk nemen. komen we veel verder.
Laat de regering meer handhaven, dan krijg je niet zulke excessen zoals bij de boeren in Brabant.
Nederland wordt goddeloos. Men denkt het zonder God te kunnen, maar Hij regeert en Hij heeft het beste met ons voor.
Dhr van der Plas heeft het goed verwoord in zijn stuk. Christenen, die dit lezen: sta op voor wie je bent en waar je achter staat. Voorwaarts christen strijder, volg uw Heer en God en leef uit God's woord.
maar men wil niet meer luisteren naar God's stem. Wij zijn immers God zelf en wij beslissen wat we doen en laten.

Gebruiker
C. van der Plas
14-5-2019

Het afschaffen van religieus, dan wel, bijzonder onderwijs is hetzelfde als het terugdraaien van de klok. Hiermee bedoel ik dat het misschien goed is om eens terug te denken aan het moment dat, i.c., christelijk onderwijs werd gelijkgesteld aan openbaar onderwijs. Deze gelijkstelling vloeide voort uit de wens van ouders om voor hun kroost het christelijk onderwijs als de opleidingsplek te kiezen. Dit is volgens mij niet veranderd; als ouders religieus onderwijs niet als het beste voor hun kind zien, staat het hun vrij om voor een niet religieuze opleiding/school te kiezen. Ouders die dit wel willen, moeten de vrijheid en de mogelijkheid hebben hun kinderen naar een religieuze school te sturen. Ook deze mensen betalen belastinggeld en hebben, volgens mij, evenveel rechten als diegenen die vinden dat religieus onderwijs maar niet bekostigd moet worden.
Ten diepste benemen de "afschaffers" hun medeburgers de vrijheid van schoolkeuze onder het motto dat "het niet des overheids is om religieus onderwijs te financieren".
Persoonlijk begrijp ik deze reactie wel als je dit in het licht ziet van recente verwikkelingen binnen het islamitisch onderwijs. Toch zou ik aan deze mensen willen vragen of je dan al het religieus onderwijs, gezien bovengenoemde verwikkelingen, maar over één kam moet scheren.
Waar ik voor wil pleiten is een gedegen toezicht, niet zozeer op de onderwijsinhoud, maar wel op de verantwoording van verleende gelden en de daarbij behorende studieresultaten getoetst door landelijke examens. Op basis daarvan kan je besluiten of een school, religieus getint of openbaar, nog bestaansrecht heeft.
Niemand zit te wachten op "pavlov-reacties" op berichten m.b.t. scholen die er een potje van maken. Nog minder op libertijnse reacties die ten doel hebben menselijke keuzevrijheden- waar ze overigens zelf hartstochtelijk voor pleiten- in te perken.

Laat een reactie achter