Nieuwe methode Burgerschap: LEVEN IN NEDERLAND voor het MBO. Bekijk dit product of download een gratis proefpakket.

Onderwijsnieuws augustus 2014

Geld voor vernieuwende leraren

Geld voor vernieuwende leraren

Vernieuwende ideeën om ICT beter in te zetten in de klas, zoals ‘Flipping the classroom’ of het starten van een ‘Virtual Community of Practice’, een intranet speciaal voor leraren. Zo’n 45 leraren mogen hun idee om het onderwijs op hun school te vernieuwen of te verbeteren in praktijk gaan brengen. De leraren krijgen extra geld en ondersteuning om hun plannen al dit schooljaar in gang te zetten. Het ministerie van OCW stelt daarvoor een bedrag van €150.000 beschikbaar aan leraren om hun plannen te ontwikkelen en op hun school te realiseren. Volgens minister Jet Bussemaker en staatssecretaris......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid

Onderzoek: onderwijs met laptops en tablets pioniersfase voorbij

Onderzoek: onderwijs met laptops en tablets pioniersfase voorbij

Uit onderzoek in opdracht van Kennisnet blijkt dat laptop- en tabletonderwijs in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs de pioniersfase voorbij is en dat leraren positief over het gebruik van tablets zijn. Maar er is nauwelijks aandacht voor de training van leraren. Opvallende resultaten uit het onderzoek Meisje met tablet Een aantal opvallende resultaten uit het onderzoek: Het voortgezet onderwijs is een stap verder in de invoering van ieder kind zijn eigen device. Vooral bij de schoolbrede structurele invoering blijft het basisonderwijs achter. ...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet

Afspraken over investering tot €1,2 miljard in onderwijs

Afspraken over investering tot €1,2 miljard in onderwijs

De afspraken die zijn gemaakt in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs over vernieuwing en verbetering van het onderwijs leveren in totaal een investering oplopend tot structureel €1,2 miljard op. Een belangrijk deel hiervan gaat naar de professionele ontwikkeling van leraren. Opgeteld met de middelen die vrijkomen uit het studievoorschot loopt de investering op tot maximaal €2,2 miljard. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Op scholen gebeurt al veel om het onderwijs te verbeteren maar de beweging......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Rijksoverheid

Staatssecretaris in beroep om fusietoets te redden

Staatssecretaris in beroep om fusietoets te redden

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat de strijd aan om de fusietoets. Hij is in beroep gegaan tegen een oordeel dat de Rechtbank Leeuwarden in april velde, namelijk dat een belangrijke fusienorm in strijd is met de Wet op het primair onderwijs (WPO). Het ging daarbij om de regel dat het marktaandeel van fuserende schoolbesturen na fusie in principe niet meer mag zijn dan 50 procent. De uitspraak van de rechtbank zette de gehele fusietoets op losse schroeven. De zaak waarin de rechtbank zich uitsprak, was aangespannen door de schoolbesturen van PCBO Dongeradeel en SBO De Twine uit......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad | Fusietoets

NOS en NTR lanceren Zapp Weekjournaal

NOS en NTR lanceren Zapp Weekjournaal

Op zondag 14 september start om 17.40 uur het Zapp Weekjournaal, een nieuw wekelijks actualiteitenprogramma voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Zapp Weekjournaal is een coproductie van NOS en NTR en wordt uitgezonden vanuit de NOS-studio in Hilversum. Het programma is de opvolger van het bekende en vertrouwde Schooltv-weekjournaal, dat sinds 1981 elke vrijdagmorgen om 11.00 uur werd uitgezonden voor leerlingen in groep zeven en acht van het basisonderwijs. In het half uur durende programma ligt in het Zapp Weekjournaal de nadruk op verdieping en uitleg bij het nieuws. Met achtergronden bij actuele......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: NTR

PO-Raad doet onderzoek naar zomervakantie

PO-Raad doet onderzoek naar zomervakantie

De PO-Raad laat de komende weken onderzoek doen naar stelsel, spreiding, verschuiving en lengte van de zomervakantie in het primair onderwijs. Het onderzoek onder schoolbesturen, schoolleiders, leraren en ouders begint deze week in het Noorden van het land. De komende weken komen ook de andere regio’s aan de beurt. De PO-Raad wil weten hoe verschillende belanghebbenden in het primair onderwijs denken over verschillende aspecten van de zomervakantie. Wat vinden zij van de huidige situatie met een vakantie van zes weken, een spreiding over drie regio’s en een wisselende startdatum? En wat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Voor het eerst in 10 jaar weer papieren Dikke Van Dale

Voor het eerst in 10 jaar weer papieren Dikke Van Dale

Voor het eerst in 10 jaar verschijnt er weer een papieren editie van de Dikke Van Dale, het beroemde woordenboek dat eind deze maand 150 jaar bestaat. In 2015 ligt de 15e versie in de winkels, liet hoofdredacteur Ton den Boon weten. De laatste papieren editie van het 'Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal' verscheen in 2005. Dat bestond uit drie delen met in totaal 4464 bladzijden. Van Dale publiceert sindsdien wel elk halfjaar een digitale update. In de herfst besluit de redactie welke nieuwe woorden zij in de nieuwe uitgave opneemt. Daarbij wordt onder meer gekeken......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VanDale

Nieuwe publicatie geeft sbo inzicht in opbrengstdata

Nieuwe publicatie geeft sbo inzicht in opbrengstdata

De PO-Raad heeft een nieuwe digitale publicatie uitgebracht waarmee directeuren en ib-ers in het speciaal basisonderwijs (sbo) beter inzicht krijgen in hun opbrengstdata. De brochure ‘Beter inzicht in opbrengstdata in het speciaal basisonderwijs’ bevat de theorie over het analyseren van opbrengsten en het gebruiken van de data, maar vooral ook veel praktijkervaringen. Met de invoering van Passend onderwijs kunnen ook scholen in het speciaal onderwijs en brede zorgscholen in het reguliere onderwijs te maken krijgen met dergelijke analyses en het gebruik van deze data. Ook zij kunnen dan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Scholen beginnen weer in het noorden

Scholen beginnen weer in het noorden

De zomervakantie zit erop voor scholieren in het noorden van Nederland. Zij moeten vanaf maandag weer naar school. De vakantie begon op 5 juli. Volgende week moeten de scholen in het zuiden weer beginnen en als laatste, op 1 september, gaan de scholieren in het midden van het land weer de klas in. De volgende vakantie is de herfstvakantie. Deze begint voor het noorden op 11 oktober en duurt een week. Overigens is dit een adviesdatum, scholen mogen hiervan afwijken. Natuurlijk zal Docentenplein u ook in het nieuwe schooljaar blijven voorzien van het laatste onderwijsnieuws,......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Schoolvakantie