Forse impuls leesbevordering

Bibliotheken krijgen € 74 miljoen vanuit het Masterplan basisvaardigheden om meer scholen en kinderopvanglocaties te laten profiteren van BoekStart en de Bibliotheek op school. Mariëlle Paul, demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs en Gunay Uslu, demissionair staatssecretaris van Media en Cultuur, hebben dat op 30 oktober 2023 tijdens een schoolbezoek in Utrecht bekendgemaakt.

Investeren in nieuwe locaties en continuïteit

In mei 2023 is door het ministerie van OCW bekendgemaakt dat er een vervolg komt op de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden 2022-2023 voor nieuwe locaties BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. In september 2023 heeft Stichting Lezen een aanvraag bij het ministerie ingediend voor de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden 2023-2024 en de komende twee schooljaren. Die aanvraag van in totaal € 74 miljoen is toegekend aan Stichting Lezen. Stichting Lezen zal het geld de komende jaren verdelen over de participerende bibliotheken die het inzetten op scholen en kinderopvanglocaties in hun werkgebied.

Concreet kunnen de komende drie jaar 1.800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, het vmbo, het praktijkonderwijs en het beroepsonderwijs voor het eerst gaan samenwerken met de bibliotheek via BoekStart en de Bibliotheek op school. Daarnaast kunnen ruim 6.000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen.

Zij krijgen (extra) ondersteuning van leesconsulenten. Deze deskundigen helpen leerlingen bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een boek dat bij hen past, ondersteunen bij het organiseren van leesactiviteiten en ze adviseren schoolteams over wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken. Ook kunnen ze ondersteunen als een school een leesplan wil opstellen en helpen bij het opbouwen of uitbreiden van een bibliotheekcollectie. Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.

Impuls voor leesbevordering

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en voorzitter van de Leescoalitie: “Met de € 13 miljoen van de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden van vorig jaar onderstreepten de minister en de staatssecretaris al het belang van een sterkere samenwerking tussen het onderwijs en de cultuursector. We zijn zeer verheugd dat nu nog meer scholen en kinderopvanginstellingen aangesloten kunnen worden op de Bibliotheek op school en BoekStart, en dat voor al bestaande locaties de continuïteit de komende jaren gewaarborgd wordt. Daarmee geven we de leesbevordering opnieuw een forse impuls.”

Over BoekStart en de Bibliotheek op school

Stichting Lezen biedt met BoekStart de Bibliotheek op school een structurele aanpak voor leesbevordering. Het programma stimuleert de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen. BoekStart en de Bibliotheek op school zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de KB, nationale bibliotheek. De programma’s worden, met ondersteuning van de Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s), uitgevoerd door lokale bibliotheken. Ze worden onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.

VorigeRuim 8 miljoen volwassen Nederlanders zijn onvoldoende mediawijs
VolgendeEen Loopbaan in Quality Assurance binnen de Life Science Wereld
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter