Advertentie

Concentratiescherm
Gemaakt uit gerecyclede PET flessen • Geluidsabsorberend • Licht en sterk • Eenvoudig in- en uit elkaar te klikken • Klemt om tafelrand
Bekijk concentratiescherm »

Onderwijsnieuws Docentenplein

Onderwijsbonden staken op 6 maart

Onderwijsbonden staken op 6 maart

De gezamenlijke onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, hebben leden werkzaam in het primair, voortgezet, speciaal onderwijs en mbo opgeroepen om op 6 maart te gaan staken tegen het voornemen van minister Van Bijsterveldt om 300 miljoen euro te bezuinigen op passend onderwijs. De stakingsbijeenkomst vindt plaats in de Amsterdam Arena, op de dag dat het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt behandeld. De vakbonden menen dat de bezuinigingsmaatregel zeer nadelige gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien zal het leiden tot veel ontslagen, een hogere werkdruk voor het achterblijvende...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Verkeersplan door leerlingen opgesteld

Verkeersplan door leerlingen opgesteld

Leerlingen van groep 5 tot en met 8 van de Agnietenschool in Elburg hebben een verkeersplan ontwikkeld voor een verkeersveilige schoolomgeving rondom hun school. Bij het opstellen van het schoolrouteplan zijn de leerlingen zeer grondig te werk gegaan. De leerlingen hebben onder andere enqutes opgesteld en buurtonderzoeken gehouden. De resultaten hiervan zijn geanalyseerd en hebben geleid tot de voorgestelde oplossingen van de problemen en tot de presentatie van het verkeersplan. Wethouder Henk Wessel neemt het plan vandaag in ontvangst. De gemeente Elburg heeft geld beschikbaar gesteld...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Onderwijsnieuws

Uitvoeren sociale plannen Passend onderwijs kost minimaal twee schooljaren

Uitvoeren sociale plannen Passend onderwijs kost minimaal twee schooljaren

Schoolbesturen kunnen niet anders dan nu al anticiperen op de nieuwe wetgeving over Passend onderwijs, en zullen alles op alles zetten om zoveel mogelijk gedwongen ontslag te voorkomen. De PO-Raad blijft er bij de minister op aandringen dat er snel duidelijkheid komt over de verdeling van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor mobiliteit Passend onderwijs. Voor de gevolgen op de personele bekostiging door de bezuinigingen op het Passend onderwijs heeft de sector, conform de CAO PO, minstens twee schooljaren nodig.De SP heeft vragen aan de minister gesteld over scholen die vooruit zouden lopen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: Onderwijsnieuws | PO-Raad

New Kids on the Web en de Meldknop

New Kids on the Web en de Meldknop

In verband met de in februari gehouden jaarlijkse Europese Safer Internet Day hebben de organisaties Digibewust en Mijn Kind Online de website New Kids on the Web gelanceerd. Acht jongeren vertellen in een persoonlijk portret over Twitter, digitaal pesten, gamen en ondernemen. Daardoor krijgen ouders een beter inzicht in de digitale wereld van kinderen. Daarnaast worden praktische tips gegeven voor het begeleiden van kinderen in hun mediagebruik. De website kwam tot stand...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws | Basisonderwijs

Eerste blogposts MediaMachtig projecten online

Eerste blogposts MediaMachtig projecten online

Nog maar een maandje is bekend welke projecten subsidie ontvangen, en de eerste blogposts staan al online. Leuk om het enthousiasme te zien waarmee leerkrachten aan de slag gaan om media in de les in te zetten en zo leerlingen mediawijzer te maken! Zoals bij alle project, hebben ook de de MediaMachtig-projectleiders te maken met zaken die uitgezocht en vragen die beantwoord moeten worden. En natuurlijk zijn er ook problemen die opgelost moeten worden. Een project doen is leuk, maar het valt lang niet altijd mee. Daarom wil ik een oproep doen aan de lezers van dit weblog om de projectleiders...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Margreet van den Berg