Kinderen, die extra aandacht nodig hebben, virtueel begeleiden. Dat klinkt als toekomstmuziek, maar Basisschool Montessori Stad in Almere voerde onlangs een pilot uit bij kinderen met taalproblemen. En met succes. Het lijkt een kwestie van tijd voordat deze methode op meerdere plekken wordt ingevoerd.

Veel leerlingen hebben ondersteuning nodig op het gebied van taal. In een groot aantal gevallen wordt doorgaans een beroep gedaan op de orthopedagoog. Behandeling vindt meestal na schooltijd plaats en is daardoor vaak niet effectief, omdat kinderen tijdens dat deel van de dag niet het meest fris zijn. Het geven van bijles na schooltijd wil vaak ook niet helpen, omdat leerlingen op dat tijdstip het liefst willen spelen.

Online Live Remedial Teaching

Voor dit probleem vond Basisschool Montessori Stad in Almere in samenspraak met ouders een oplossing. Het project Onze Taal, ontwikkeld door Green Square (onderdeel van Nisai), werd als pilot ingezet. Tijdens deze pilot kregen twintig kinderen, die wat specifieke vaardigheidsproblemen hebben met lezen en spellen, gedurende zeven weken les in een virtuele klas.

De leerkracht kan zowel de kinderen individueel aan het werk zetten als klassikaal met hen de stof behandelen. Een vraag van de juf kan beantwoord worden met de chatfunctie. Ieder kind kan in een schermpje z'n antwoord intypen, wat de juf te zien krijgt op haar scherm. En tijdens het maken van een opdracht kunnen kinderen via de chat vragen stellen aan de leerkracht. Een leerling kan daarnaast een handje aanklikken als hij het antwoord op een vraag weet. Dit werkt hetzelfde als een hand opsteken in de klas. De juf ziet dit, en laat het kind antwoord geven. Binnen de virtuele klas kunnen kinderen ook onderling met elkaar praten en beelden laten zien.

Opbrengsten pilot

Resultaat van de pilot is dat de kinderen weer gemotiveerd zijn om spelling te doen. En “ niet onbelangrijk het spellingsniveau is bij de meeste kinderen verbeterd. Achttien van de twintig leerlingen zijn na het project vooruit gegaan op spellingvaardigheid. Twee kinderen zijn op hetzelfde niveau gebleven.

Het project kan ook worden toegepast in het reguliere onderwijs. En een belangrijk pluspunt is dat deze methode met het kind kan meeverhuizen naar het voortgezet onderwijs.

VorigeVeel kleine scholen moeten dicht
VolgendePO Raad inventariseert reacties op regio indeling Passend onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter