Onderwijsnieuws Docentenplein

Aan de slag met gamification? Concrete ideeën uit de masterclass

Aan de slag met gamification? Concrete ideeën uit de masterclass

Als je aan de slag wilt met gamification in je onderwijs, vraag je je misschien af hoe je daarmee kunt starten. Het kaartspel met game-elementen of de slides over gamification die we onlangs publiceerden kunnen je misschien op weg helpen. Maar tijdens de masterclass Gamification zijn leraren, mediacoaches, studenten uit verschillende onderwijssectoren en andere geïnteresseerden je al voorgegaan. Zij hebben zich gestort op de vraag hoe zij game-elementen in het onderwijs kunnen toepassen. Wat blijkt? Ook met simpele middelen kun je al gamificeren en je hoeft niet per se online tools of digitale middelen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

5 interessante Coursera cursussen op een rij

5 interessante Coursera cursussen op een rij

Coursera is een website waar je cursussen kunt volgen bij met name Amerikaanse universiteiten. Op dit moment doen 33 universeiten mee, waaronder Stanford University, Johns Hopkins University en Princeton University. Zelfs de Universiteit Leiden verzorgt één cursus. Alle cursussen zijn gratis. Coursera is iets meer dan het volgen van YouTube colleges. Je kunt namelijk ook in contact komen met medestudenten (vaak duizenden per cursus) en je moet ook minimaal één tentamen doen. Ook is het mogelijk dat je een opdracht moet uitwerken die via peer evaluation...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kennisnet | Nieuws

Transformatie schoolbesturen speciaal onderwijs in gang gezet

Transformatie schoolbesturen speciaal onderwijs in gang gezet

19 februari 2013. Cluster 2-schoolbesturen in het speciaal onderwijs hebben met succes de eerste stappen gezet om zich anders te organiseren. De besturen van scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben afgesproken meer te gaan samenwerken. Daardoor blijven er vijf instellingen over, schrijft Siméa, de stichting waarin deze schoolbesturen zijn verenigd in een brief aan de PO-Raad. Deze zogenoemde cluster 2-schoolbesturen zijn verplicht samen op te trekken omdat de wet op het passend...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsspeciaal onderwijs → Dossier: PO-Raad

Overzicht zeer zwakke scholen per 1 februari 2013

Overzicht zeer zwakke scholen per 1 februari 2013

Dit overzicht is een dynamische lijst van zeer zwakke scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, expertisecentra en voortgezet onderwijs. Het betreft de scholen, afdelingen van scholen of onderwijskundige eenheden die vanaf 1 januari 2003 door de inspectie als zeer zwak zijn beoordeeld. Deze lijst geeft de stand van zaken weer per 1 februari 2013. De lijst wordt in maart geactualiseerd. Overzicht zeer zwakke basisscholen

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad | Docentenplein | Nieuws

Onderwijs besteedt te weinig aandacht aan veiligheid

Onderwijs besteedt te weinig aandacht aan veiligheid

Scholen ondernemen pas actie na een incident Badhoevedorp, 12 februari 2013 – Scholen onderschatten onveilige situaties binnen de poorten van de school. Zowel in het basisonderwijs als op de middelbare school wordt te weinig aandacht besteed aan zaken als verbale agressie, bedreigingen, pesterijen en loverboys. Securitas waarschuwt scholen voor de potentiële risico’s. In plaats van het voorkomen van incidenten met goed beleid, komen scholen pas in actie als zich een incident voordoet. Hierdoor zijn scholen niet alleen extra kwetsbaar voor onveilige situaties, maar wordt...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Docentenplein | Nieuws