Onderwijsnieuws Docentenplein

Beste Cito-school neemt geen Cito-toets af

Beste Cito-school neemt geen Cito-toets af

Basisschool de Twilling uit Stiens, die als best scorende Cito-school uit de bus kwam bij het RTL Nieuws, blijkt helemaal geen Cito-toetsen af te nemen. Dat maakte de school maandag bekend. RTL Nieuws heeft de school inmiddels uit de lijst gehaald. De school in het Friese Stiens werkt met een zogenoemd leerlingenvolgsysteem. Bij dit systeem worden de resultaten van leerlingen over meerdere jaren gemeten. Deze scholieren doen geen Cito-toets aan het einde van groep 8. ,,We willen wel de beste zijn, maar dan moet die hoed ons wel passen'', zegt directeur Nanne Koopmans van de...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CITO

Verzuimcijfers per school nu beschikbaar via Verzuimbenchmark-VO

Verzuimcijfers per school nu beschikbaar via Verzuimbenchmark-VO

De voorlopige verzuimcijfers voor het voortgezet onderwijs zijn bekend. Hieruit blijkt dat het verzuim in 2012 licht is gedaald. Dit geldt voor zowel het onderwijzend personeel (OP) als voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Het verzuimpercentage van docenten in het vo schommelt al zes jaar rond 5%, terwijl dat van het ondersteunend personeel in dezelfde periode steeds licht daalt; van 6,0% in 2006 naar 5,3% in 2012. Ook dit jaar verzamelde DUO de verzuimgegevens en berekende zij de verzuimcijfers. Voor de verzameling van de verzuimgegevens gebruikte DUO de gegevens...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: VO

'School moet aandacht houden voor zwemmen'

'School moet aandacht houden voor zwemmen'

Hoewel op veel plaatsen schoolzwemmen wordt afgeschaft, moeten scholen aandacht blijven besteden aan de zwemvaardigheid van kinderen. Dat zegt André de Jeu, directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten, in het ND. 'Scholen zijn de belangrijkste plekken om problemen met zwemvaardigheid te signaleren", aldus De Jeu. 'Als kinderen niet kunnen zwemmen, kunnen scholen het gesprek aangaan met de ouders om duidelijk te maken dat zwemmen, zeker in Nederland, heel belangrijk is." In veel gemeenten verdwijnt door de bezuinigingen het schoolzwemmen uit het programma. Nog zo'n 40 procent...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Basisonderwijs

Grote regionale verschillen tussen basisscholen

Grote regionale verschillen tussen basisscholen

Bassisscholen in Limburg scoren het beste van Nederland. Drentse scholen presteren daarentegen het slechtst. Uit onderzoek van RTL Nieuws naar alle Cito-scores en andere eindtoetsen blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de provincies. Scholen in Limburg en Utrecht komen met een 8 en een 7,5 het beste uit de bus. Drenthe (6,2), Flevoland (6,3) en Friesland (6,4) presteren aanzienlijk slechter. Overige provincies behoren tot de middenmoot: Noord-Brabant haalt gemiddeld een 7,2 en Noord- en Zuid-Holland krijgen een 7,1. Zeeuwe en Groningse scholen scoren met een 6,8 iets lager.

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: CITO

Onderwijsraad wil etniciteit weer in gewichtenregeling

Onderwijsraad wil etniciteit weer in gewichtenregeling

De Onderwijsraad vindt dat achterstandsgeld voor basisscholen weer moet worden toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders in combinatie met hun etniciteit. Daarmee adviseert de raad om de gewichtenregeling die toenmalig minister Maria van der Hoeven van OCW in 2006 invoerde, terug te draaien. Sinds 1985 ontvangen scholen extra geld als zij veel achterstandsleerlingen hebben. Tot 2006 werd dit zogenoemde gewichtengeld toegekend op basis van het opleidingsniveau en de afkomst van de ouders van leerlingen. Omdat relatief weinig achterstandsgeld naar (plattelands)scholen met veel...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsraad