Steeds meer basisscholen stappen af van het traditionele schooltijdenmodel waarbij de school start tussen 8.30 en 8.45 uur en uitgaat tussen 14.30 en 15.30 uur, kinderen tussen de middag thuis eten of bij de overblijf op school en de kinderen woensdagmiddag vrij hebben. Nog iets meer dan de helft van de scholen (56%) hanteert komend schooljaar (schooljaar 2015-2016) dit traditionele model.
Bijna de helft van de scholen (44%) hanteert het komende schooljaar een nieuw schooltijdenmodel waarbij het continurooster en het vijf-gelijke-dagenmodel het populairst zijn.

Dat blijkt uit een in april 2015 verricht onderzoek onder 405 leerkrachten werkzaam in het basisonderwijs. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Aantal scholen dat werkt met traditionele schooltijden neemt gestaag af
Hanteerde in schooljaar 2011-2012 nog meer dan driekwart van de basisscholen (77%) het traditionele schooltijdenmodel, voor het komende schooljaar (2015-2016) geldt dat nog iets meer dan de helft van de scholen (56%) het traditionele model zal hanteren. Steeds meer basisscholen stappen over op een ander schooltijdenmodel. Het continurooster (vier dagen les met een korte middagpauze op school, woensdagmiddag de hele school vrij, de onderbouw vaak ook op vrijdagmiddag, eindtijd vaak om 14.45 uur) wordt steeds populairder: in schooljaar 2011-2012 hanteerde 6% van de basisscholen dit model, in schooljaar 2015-2016 zal 23% van de basisscholen dit model hanteren.

Ook het vijf-gelijke-dagenmodel (vijf dagen identieke schooltijden, geen vrije middagen, korte middagpauze op school, eindtijd vaak om 14.00 uur of 14.30 uur) wint aan populariteit: in schooljaar 2011-2012 hanteerde slechts 1% van de basisscholen dit model, in schooljaar 2015-2016 zal 9% van de basisscholen dit model hanteren.

Weinig draagvlak onder leerkrachten voor het 7-tot-7-model en het bioritmemodel
Scholen kiezen niet voor het bioritmemodel (les van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 16.30 uur, lange middagpauze van 12.00 tot 14.30 uur met opvang op school, inclusief lunch en ontspanning, cultuur en sport). Dit ondanks het gegeven dat 31% van de leerkrachten het bioritmemodel eigenlijk het beste model vindt voor de leerlingen.

Scholen kiezen vooralsnog ook niet voor het 7-tot-7-model (ook wel integraal kindcentrum genoemd; er is sprake van een aaneengesloten programma met afwisseling in blokken onderwijs, opvang, sport en ontspanning, zonder vaste pauzes, geen vaste vrije middagen, de school is het hele jaar van 7.00 uur tot 19.00 uur open). De meerderheid van de leerkrachten (58%) vindt het 7-tot-7-model een slecht model voor de leerlingen.

VorigeAD: 'Steeds meer conflicten tussen ouders en school'
VolgendeStem nu voor de Write Now! Publieksprijs 2015
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter