De Associate degree (Ad) wordt een aparte opleiding, los van de hbo-bachelor. Het hoger onderwijs krijgt er hiermee een zelfstandig opleidingsniveau bij waardoor er voor studenten nog meer te kiezen valt. Minister Bussemaker heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Naast de hbo-bachelor en de hbo-master, de wo-bachelor en de wo-master krijgt nu ook de Ad een eigen plek in het hoger onderwijsstelsel. Het niveau van de Ad zit tussen mbo-4 en hbo-bachelor. De Ad bestaat nu als tweejarig traject dat gekoppeld moet zijn aan een hbo-bachelor. Door die koppeling los te laten ontstaat meer ruimte voor de Ad om een eigen pedagogisch concept en arbeidsmarktprofiel te ontwikkelen. Hierdoor krijgt de Ad een eigen identiteit en wordt ze herkenbaar als zelfstandige opleiding. Door een grotere verscheidenheid aan Ad’s ontstaat voor de studenten meer keuzevrijheid.

Eigen gezicht
De Ad is in 2013, na een pilotfase, definitief in de wet opgenomen. Inmiddels volgen circa 6000 studenten een bekostigde Ad; dat is minder dan 2% van het totale aantal studenten in de hbo-bachelor. De Ad-trajecten voorzien vooral in een behoefte voor mbo-studenten en werkenden die wel verder willen leren maar niet een volledige hbo-bachelor willen volgen. Voorbeelden van Ad-trajecten zijn een opleiding tot een leidinggevende functie in de detailhandel, zoals bedrijfsleider, of een opleiding tot officemanager.

Om de aantrekkelijkheid van de Ad te vergroten heeft minister Bussemaker gesprekken gevoerd met de studentenbonden, de koepels van onderwijsinstellingen in mbo en hoger onderwijs en MKB Nederland. Uit die gesprekken bleek brede steun voor de verzelfstandiging van de Ad.

Door de Ad los te koppelen, hoeft de lesstof van de Ad niet meer een op een aan te sluiten op die van de verwante bachelor-opleiding. Dit biedt ruimte voor een eigen gezicht en profilering van de Ad. Zo kunnen Ad’s straks als aantrekkelijke duale opleiding, voltijds en in deeltijd worden vormgegeven. Er ontstaat ruimte voor mengvormen van bestaande opleidingen (‘crossovers’) en geheel nieuwe opleidingen. Ook mogen hogescholen de Ad’s straks om het jaar aanbieden. Dit voorkomt de vaak (te) kleine klassen van nu, die hogescholen ervan weerhouden met Ad’s te beginnen.

Doorstroom naar bachelor
Wel moet de instelling die de Ad verzorgt doorstroom naar een bachelor-opleiding ondersteunen, als de Ad-student daar toch behoefte aan heeft. De Ad zal straks ook zelfstandig gekeurd (geaccrediteerd) worden, waar ze nu nog meeloopt in de accreditatie van de verwante bachelor-opleiding.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van de plannen van minister Bussemaker om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. Binnenkort komt de minister met de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs waarin zij haar ideeën voor de komende jaren uiteen zal zetten.

VorigeKwaliteitskeuring hoger onderwijs grondig herzien
VolgendeStaatssecretaris Dekker: ‘Snel internet voor alle scholen, onafhankelijk van locatie’
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter