Bestuurders Haga Lyceum moeten definitief weg

Minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) heeft zijn voornemen van 11 juli omgezet in een daadwerkelijke aanwijzing. Binnen vier weken moet er een nieuw bestuur actief zijn op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Als dat niet gebeurt, dan krijgt de school geen bekostiging meer van de overheid.

Minister Slob: “Ik houd grote zorgen over de schoolomgeving van de leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum. Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving. Daarom moet er een nieuw bestuur komen. Zij moeten de onderwijskwaliteit, het bestuurlijk handelen en de financiën op orde brengen.”

Op 11 juli heeft minister Slob laten weten dat hij het voornemen had om een zogeheten aanwijzing te geven. Het huidige bestuur heeft de mogelijkheid gekregen om te reageren. Deze reactie heeft geen nieuwe feiten opgeleverd. Het bestuur moet nu binnen twee weken een voorstel doen voor een nieuw bestuur, dat twee weken daarna actief moet zijn.

Conclusies Inspectie
De inspectie heeft ernstige gebreken bij de school vastgesteld. Er is sprake van financieel wanbeheer en het burgerschapsonderwijs is onvoldoende. Verder concludeert de inspectie dat het beleid en handelen van de bestuurders schadelijk zijn voor de leerlingen, omdat de bestuurders geen afstand nemen van personen met een omstreden reputatie.

Daarnaast is er sprake van onrechtmatig financieel handelen van de directeur-bestuurder. Zo is er sprake van zelfverrijking en belangenverstrengeling. Geld dat bedoeld is voor onderwijs, wordt niet aan onderwijs uitgegeven. Ook is de samenwerking met externe partijen onvoldoende. Zo schaadt de directeur-bestuurder de relatie tussen school en overheid en externe partners. Die samenwerking is wel nodig, bijvoorbeeld voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Maar ook om leerlingen goed te begeleiden naar een vervolgopleiding.

VorigeMinister wil taboe rond depressiviteit onder jongeren doorbreken
VolgendeDuurzaamheid ook op school steeds belangrijker
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter