Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Bussemaker en Dekker: Onderwijs is in beweging, maar verbeteringen blijven nodig

Bussemaker en Dekker: Onderwijs is in beweging, maar verbeteringen blijven nodig

Het Nederlandse onderwijs doet veel om leerlingen, studenten en docenten uit te dagen om zich optimaal te ontwikkelen. Maar de verschillen tussen scholen die het goede voorbeeld geven en de instellingen die achterblijven zijn te groot. Daarom blijft verbetering nodig en moeten achterblijvers leren van de kopgroep. Dat zeggen minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) naar aanleiding van het Onderwijsverslag 2013-2014 (de Staat van het Onderwijs) dat vandaag door de Inspectie van het Onderwijs aan de bewindslieden werd aangeboden. Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijs

Minder arbeidsmarktkansen voor jonge leraren door leerlingendaling

Minder arbeidsmarktkansen voor jonge leraren door leerlingendaling

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs is in vijf jaar tijd met ruim vijf procent gedaald. Daardoor daalt de werkgelegenheid en komen ook pabo-afgestudeerden moeilijker aan een baan in het onderwijs. In het primair onderwijs werken al weinig jonge leraren. Twee procent is jonger dan 25 jaar. Dit blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2015’ van het Arbeidsmarktplatform PO. Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO: ‘De komende jaren gaan veel leraren met pensioen. Daarom ondernemen we nu actie om voldoende jonge leraren op te leiden en te behouden....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Lerarentekort

AOB: Werkgevers rommelen met cao primair onderwijs

AOB: Werkgevers rommelen met cao primair onderwijs

In het basis en speciaal onderwijs is veel onrust over de invoering van de veertigurige werkweek in augustus. Minder werkdruk? Juffen en meesters zien juist meer werk op zich afkomen. Volgens AOb-bestuurder José Muijres rommelt een deel van de werkgevers met de cao-plannen. ‘Werkdruk in het onderwijs verminderen door mensen meer te laten werken. En dan vooral in schoolvakanties. Wie bedenkt er nu in hemelsnaam dat daarmee de werkdruk wordt verminderd?’ Een briefschrijver maakt zich kwaad over de cao. Was dit de bedoeling? Nee, dus. In het hele land loopt het storm bij voorlichtingsbijeenkomsten....

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: AOB

Circa 175.000 achtstegroepers beginnen aan Eindtoets

Circa 175.000 achtstegroepers beginnen aan Eindtoets

Vanaf deze week buigen zo’n 175.000 leerlingen uit groep 8 zich over een eindtoets. De toetsen geven inzicht in de reken- en taalvaardigheid van een leerling aan het einde van de basisschool. Ze zijn een hulpmiddel voor leerkracht, leerlingen en ouders om na te gaan of het schooladvies klopt. Vanaf dit schooljaar maken bijna alle leerlingen uit groep acht een eindtoets. Ook is de eindtoets naar een later moment in het jaar verschoven. Leerlingen hebben begin dit jaar al een schooladvies gekregen en dit is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Het resultaat van de leerling...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Eindtoets

Dekker wil meer aandacht voor toptalent in gewone lessen

Dekker wil meer aandacht voor toptalent in gewone lessen

Scholen besteden in toenemende mate aandacht aan uitdagend onderwijs voor toptalenten. Wel blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat de extra activiteiten vaak buiten de reguliere les worden aangeboden, terwijl deze toptalenten juist veel baat hebben bij extra verdieping tijdens de les. Dit schrijft staatssecretaris Dekker (onderwijs) in zijn eerste voortgangsrapportage Plan van Aanpak Toptalenten. Meer dan de helft van de basisscholen en meer dan driekwart van de middelbare scholen maakt inmiddels werk van uitdagend onderwijs voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen dan andere...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Toptalent