Faalangst & Motivatie Training

Onderwijsnieuws Docentenplein

Media besteden aandacht aan baankansen jonge leerkrachten

Media besteden aandacht aan baankansen jonge leerkrachten

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs daalt en deze krimp zet naar verwachting de komende jaren door. Het gevolg hiervan is dat er minder leerkrachten nodig zijn en de baankansen voor de jonge leraar dus gering zijn. De afgelopen tijd hebben verschillende media dit thema onder de aandacht gebracht. Ook de PO-Raad onderstreept het belang van dit thema en maakt zich al langer hard voor het behoud van jonge leerkrachten om tekorten op termijn te voorkomen. Nieuwsuur wijdde, gebaseerd op onderzoek van Arbeidsmarkt Platform PO, een item aan het feit dat de regionale verschillen tussen...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: PO-Raad

Onderwijstoptalentprijs 2015 van start

Onderwijstoptalentprijs 2015 van start

De jaarlijkse OnderwijsTopTalentPrijs gaat in mei weer van start. Alle lerarenopleidingen ontvangen de informatiefolder met een uitnodiging om mee te doen. Elke pabo mag één student afvaardigen. Lerarenopleidingen voortgezet onderwijs kunnen maximaal drie personen kandideren, uit verschillende vakgroepen. De OnderwijsTopTalentPrijs wordt uitgereikt in oktober, tijdens de Nationale Onderwijsweek. Op de lerarenopleidingen in Nederland barst het van het talent. Dat blijkt ieder jaar weer bij het uitreiken van de diploma's, als duizenden enthousiaste jonge docenten de opleiding verlaten en...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijstoptalentprijs

Leerkrachten basisonderwijs signaleren kindermishandeling beter door e-learning

Leerkrachten basisonderwijs signaleren kindermishandeling beter door e-learning

Effectonderzoek van Pi Research toont aan dat leerkrachten voorafgaand aan het volgen van online scholing op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld zichzelf een 4 geven. Na het volgen van e-learning scoren zij zichzelf een dikke 7. Belangrijk omdat er in Nederland gemiddeld in elke schoolklas wel een mishandeld kind zit. Hiermee lijkt een goede manier gevonden te zijn om het knelpunt, dat veel leraren die zichzelf al jaren te kort vinden schieten op dit gebied, op te lossen op een snelle, effectieve en voor scholen betaalbare manier. 20.000 leerkrachten al geschoold

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Kindermishandeling

Nederlandse leerlingen ongemotiveerd

Nederlandse leerlingen ongemotiveerd

Veel Nederlandse leerlingen lijken geen plezier in het leren te hebben en ervaren het recht op onderwijs als een plicht. Ze vinden het leuk om op school andere leerlingen te ontmoeten, maar voor de lesstof is er geen enthousiasme. Inspecteur-generaal Monique Vogelzang schrijft dat in het voorwoord van haar verslag over de staat van het onderwijs in het afgelopen schooljaar, dat aan de Tweede Kamer is aangeboden. In het Onderwijsverslag 2013/2014 staan de bevindingen van de schoolbezoeken van de inspecteurs. Het gebrek aan motivatie wordt in het hele onderwijs als een knelpunt gezien. Veel...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Motivatie

Leerlingen krijgen goede basis in primair onderwijs

Leerlingen krijgen goede basis in primair onderwijs

Leerlingen in het primair onderwijs krijgen over het algemeen goed les. Het overgrote deel van de scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voldoet aan de basiskwaliteit. Dat staat in het Onderwijsverslag 2013/2014, dat vandaag is verschenen. De Inspectie van het Onderwijs ziet dat scholen en leraren verder verbeteren. Ook de PO-Raad constateert dat de sector zich in een stijgende lijn ontwikkelt. Het Onderwijsverslag 2013-2014 van de Inspectie van het Onderwijs schetst een solide beeld van het primair onderwijs. De Inspectie constateert dat de...

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsbasisonderwijs → Dossier: PO-Raad