Hoe leren we het beste van de Tweede Wereldoorlog?

Samenwerkende musea en herinneringscentra ontwikkelen gratis educatietools

Wat zijn goede, beproefde manieren om de Tweede Wereldoorlog in de klas te behandelen? Wat maakt een goede WO2-tentoonstelling? En hoe ontwikkel je die? Hoe kun je vrijwilligers inzetten voor effectieve kennisoverdracht voor verschillende doelgroepen?
Op 16 januari presenteert de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) de resultaten van een intensieve tweejarige samenwerking op het gebied van kwalitatief hoogwaardige educatie rondom WO2. Deze praktische handvatten zijn gratis beschikbaar voor alle docenten en museumcollega’s om de viering van 75 jaar Vrijheid educatief relevant te maken.

Veertien SMH-instellingen hebben van januari 2018 tot januari 2020 samengewerkt binnen het programma 'KwaliteitsImpuls Educatie' (KWIE). Het doel van dit programma was het versterken van de educatieve kwaliteit rondom het onderwerp Tweede Wereldoorlog. Via het ontwikkelen van vaardigheden en kennisuitwisseling tussen de leden onderling als met organisaties buiten de sector, zijn verschillende handvatdocumenten, educatieve producten en rapportages tot stand gekomen op het gebied van het maken van tentoonstellingen, werken met vrijwilligers en didactische producten voor het onderwijs. Zo is er een digitaal, interactief platform ontwikkeld speciaal voor MBO-studenten, een groep waar voorheen weinig leermateriaal beschikbaar was.

Voorbeelden van de praktische educatietools die gepresenteerd worden op 16 januari zijn:
- Tastbaar toetsen: een handvatdocument voor tentoonstellingsmakers en educatoren, hoe je een kwalitatief goede tentoonstelling maakt en beoordeelt.
- Werkvormenwaaier WO2-lessen: een praktische toolkit voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs om de Tweede Wereldoorlog in de klas te bespreken.
- Leren van WO2: www.plekkenmeteenverhaal.nl een digitale, interactieve leeromgeving door en voor MBO-studenten
- Werken met vrijwilligers: Een handboek met bijbehorend ABC over het werken met vrijwilligers, inclusief juridische, financiële en HRM kaders.

Alle producten zijn vanaf 16 januari gratis te downloaden via: https://smh40-45.nl/2019/09/19/project-kwie/

Naast de ontwikkeling van een aantal concrete producten is en belangrijk resultaat van de tweejarige samenwerking dat de educatoren van de veertien musea vertrouwen en collegialiteit hebben opgebouwd. De musea zien in dat ze van elkaar kunnen leren en elkaar constructief kunnen helpen in het ontwikkelen en verbeteren van hun educatieve programma en producten. Voor de toekomst is de uitdaging hoe de opgedane kennis breder ingezet en verder ontwikkeld kan worden.

Slotpresentatie Leren van WO2
Op 16 januari 2020 worden de resultaten van twee jaar samenwerken gepresenteerd tijdens een slotbijeenkomst in het Indisch Herinneringscentrum (Sophialaan 10, Den Haag). Dagvoorzitter Noraly Beyer zal de hoogtepunten van het educatieprogramma doornemen, waarna de deelnemers al concreet aan de slag kunnen met de praktische tools in korte werksessies. Wilt u als journalist de slotbijeenkomst bijwonen? Meldt u zich dan even van tevoren aan via: secretariaat@smh40-45.nl.

SMH 40-45
De Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) is een samenwerkingsverband van veertien grote musea en herinneringscentra in Nederland. De Stichting richt zich op het versterken van musea en herinneringscentra die zich focussen op de periode 1940-1945. Dit doet zij middel kennisdeling, het opzetten van gezamenlijke projecten en het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten en initiatieven.

VorigeWerken in Friesland als docent: dit zijn de voordelen
VolgendeDocentendag Maatschappijleer
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter