Plagiaat op school voorkomen

Plagiaat komt op scholen relatief vaak voor. Het is dan ook een stuk gemakkelijker om een werkstuk, scriptie of verslag te kopiëren in plaats van zelf te schrijven. Vaak is het plagiaat bewust gepleegd, maar meer dan eens gaat het om een onbewust verkeerde of ontbrekende bronvermelding. Om plagiaat op school te kunnen voorkomen zijn verschillende handige hulpmiddelen beschikbaar, maar om plagiaat te kunnen voorkomen is het allereerst handig te weten in welke vormen plagiaat voorkomt.

Vormen van plagiaat
Plagiaat hoeft niet zonder meer te betekenen dat een tekst letterlijk wordt overgeschreven, hoewel dat wel de meest duidelijke vorm van plagiaat is. Plagiaat kan namelijk ook voorkomen in de vorm van bijvoorbeeld een citaat zonder bronvermelding of een geparafraseerd stuk tekst zonder bronvermelding. Uiteraard zijn er nog een boel andere vormen van plagiaat zoals het herformuleren van een bestaande tekst in eigen woorden.

Op school is het belangrijk plagiaat te kunnen achterhalen. Van het overschrijven of herschrijven van een tekst leert een leerling immers niet heel veel. Niet alleen de omschrijving van het begrip plagiaat, maar ook de gevolgen van plagiaat zijn per school verschillend. Daarbij is de vraag of er opzet was bij het plegen van plagiaat belangrijk. Welke straf vervolgens wordt gegeven, is afhankelijk van de school of universiteit die het plagiaat ontdekt.

Online plagiaat checker
Tegenwoordig zijn er een boel online tools beschikbaar waarmee gecontroleerd kan worden op plagiaat. Om te controleren op plagiaat hoeft vaak alleen een stuk tekst gekopieerd te worden in de tool, waarna deze op zoek gaat naar soortgelijke teksten in een database. Omdat iedere plagiaat checker een eigen database heeft, zijn de uitkomsten nogal eens verschillend. Een goede plagiaat checker beschikt over een zeer grote database waaruit geput kan worden. De kans dat plagiaat gedetecteerd wordt is daarmee namelijk een stuk groter. Een online plagiaat checker kan voor zowel docenten als leerlingen handig zijn. Voor docenten om plagiaat te kunnen opsporen en voor leerlingen en studenten om onbedoeld plagiaat te voorkomen.

Plagiaat checken voor studenten
Wanneer je uren bezig bent geweest met een werkstuk bestaat de kans dat er fouten gemaakt worden met bijvoorbeeld de bronvermelding. Een dergelijke fout wordt dan al snel bestempeld als plagiaat. Om problemen als deze te voorkomen, kan het ook voor leerlingen en studenten handig zijn zelf een plagiaat check te doen. Mocht er plagiaat gedetecteerd worden, dan kunnen er nog aanpassingen gemaakt worden aan het werkstuk.

VorigeNWO en universiteiten nemen maatregelen om druk op de wetenschap te verlagen
VolgendeDoe mee met de Nationale Tuinvogeltelling voor scholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter