Nieuwe master biedt antwoord op veranderingen in beweegzorg

Met ingang van het studiejaar 2020-2021 start Hogeschool Leiden met een bekostigde tweejarige deeltijd masteropleiding (MSc) Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg. De master is bedoeld voor fysiotherapeuten die zich willen ontwikkelen tot professional die de spil vormt rond beweegzorg in de wijk. Met de nieuwe master wil Hogeschool Leiden een passend antwoord bieden op de veranderingen in de (beweeg)zorg die een andere rol van burger èn zorgverlener vragen.

Bewegen is niet voor iedereen altijd vanzelfsprekend en eenvoudig. Mensen worden steeds ouder en daarmee neemt het aantal mensen met één of meerdere chronische aandoeningen toe. Ouderen willen ook langer zelfstandig thuis blijven wonen. Hierdoor wordt aandacht voor behouden van eigen regie en kunnen blijven participeren in de maatschappij steeds belangrijker. “Zorgstelsels staan overal ter wereld onder druk. Toenemende vergrijzing, dreigend tekort aan arbeidskrachten in de zorg, toenemend aantal chronisch zieken en stijgende kosten van de gezondheidszorg zorgen voor een disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod. Hierdoor wordt een toenemend beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en diens omgeving. Dat vergt van de fysiotherapeut, naast gedegen vakkennis als zorgprofessional en onderzoeker, andere competenties die nodig zijn om de rollen van innovator, netwerker en ondernemer te kunnen vervullen. De nieuwe master begeleidt fysiotherapeuten om deze nieuwe rollen binnen 2 jaar te kunnen omarmen”, aldus John Verhoef, Lector Eigen Regie bij Fysiotherapie & Beweegzorg Hogeschool Leiden.

Verbinding tussen zorg, welzijn, sport en wonen
Tijdens de masteropleiding ontwikkelen deelnemende fysiotherapeuten kennis en vaardigheden om passende (beweeg)zorg in het leven van de bewoners in de wijk te integreren. De studenten vormen samen met een tutor een leergemeenschap waarbinnen zij aan de slag gaan met vraagstukken op het gebied van integrale beweegzorg in de wijk. Zij richten zich hierbij op het vinden van passende oplossingen waarmee gezond bewegen in de wijk wordt gestimuleerd. Er wordt binnen de opleiding daarom gewerkt aan competenties als verbinden, ondernemen, netwerken, innoveren en onderzoeken. Na het afronden van de master hebben fysiotherapeuten de juiste kennis en vaardigheden in huis om een centrale rol als verbinder te vervullen tussen de domeinen zorg, welzijn, sport en wonen.

Samenwerking met professionals
De nieuwe master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg, die in nauwe samenwerking met professionals uit het omringende werkveld tot stand is gekomen, vormt een mooie uitbreiding van het nascholingsaanbod van Hogeschool Leiden rond het thema gezondheidszorg. De hogeschool kent hier in de regio een lange traditie in. De masteropleiding werkt samen met het Kenniscentrum VEER (Vitaliteit En Eigen Regie) van Hogeschool Leiden waarin lectoren op het gebied van fysiotherapie, verpleegkunde, antroposofische gezondheidszorg, sociale innovatie en ondernemerschap en Geestelijke Gezondheidszorg participeren.

Informatieavonden
Om in september 2020 te kunnen starten met de opleiding moeten de deelnemers in het bezit zijn van een diploma van de bacheloropleiding Fysiotherapie en beschikken over een relevante (leer)werkplek voor minimaal 8 uur in de week in een fysiotherapiepraktijk of instelling. Voor geïnteresseerde fysiotherapeuten organiseert Hogeschool Leiden op 15 januari en 13 mei 2020 tussen 19.00 en 21.00 uur informatieavonden. Meer informatie over de opleiding, toelatingseisen, aanmeldprocedure is te vinden op: https://www.hsleiden.nl/master-fysiotherapie-en-wijkgerichte-beweegzorg

VorigeHet vinden van de juiste kappersopleiding
VolgendeAandacht voor recycling op het MBO
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter