Een oplossing voor mobieltjesoverlast in de klas? Bekijk het Mobieltjeshotel

Onderwijsnieuws algemeen

Conclusie onderwijsinspectie eenzijdig en daarmee onterecht

Conclusie onderwijsinspectie eenzijdig en daarmee onterecht

De VO-raad vindt de conclusie van de Onderwijsinspectie dat de kwaliteit van het onderwijs zou ‘afglijden’ eenzijdig en daarmee onterecht. Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Wij zullen de eersten zijn die beamen dat er ruimte is voor verbetering en daar wordt op scholen hard aan gewerkt. Maar dat de kwaliteit van het onderwijs afglijdt is, ook met dit rapport in de hand, niet vol te houden. Al helemaal niet in een tijd dat er geen euro extra geïnvesteerd wordt in leraren in het VO, er nog steeds verkeerde prikkels in het systeem zitten en de maatschappelijke opdracht van scholen alleen maar complexer......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsinspectie

Jeugdjournaal zoekt razende reporter

Jeugdjournaal zoekt razende reporter

Het NOS Jeugdjournaal zoekt kinderen met journalistiek talent. Samen met Beeld en Geluid organiseert het programma de NOS Jeugdjournaal Verslaggeverswedstrijd. De winnaar mag deze zomer écht als razende reporter op pad, samen met een verslaggever. Het resultaat is te zien op televisie, de website en het YouTube-kanaal van het NOS Jeugdjournaal. Kinderen (uit groep 7, 8 en de brugklas) kunnen meedoen aan de wedstrijd door een zelfgemaakt filmpje in te sturen waarin zij verslag doen van een nieuwsonderwerp. Het moet gaan over iets waarvan zij vinden dat kinderen dit moeten weten. Inzenden kan......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Jeugdjournaal

35% meer leerlingen voor vrijescholen in tien jaar

35% meer leerlingen voor vrijescholen in tien jaar

De afgelopen tien jaar is de vrijeschool gegroeid met ruim 35%. Er kwamen in die periode meer dan 7.000 leerlingen bij. Vrijescholen groeien daarmee landelijk sterk bovengemiddeld. In totaal volgen nu 27.500 leerlingen in Nederland vrijeschoolonderwijs, 16.000 in het primair onderwijs en 11.500 in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Vereniging van vrijescholen. Het is vooral de pedagogische visie van de vrijeschool waar ouders en leerlingen voor warmlopen. Het onderwijs richt zich niet alleen op de ontwikkeling van kennis, maar op de hele persoonlijke ontwikkeling......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Vrijeschool

Besteding studievoorschot-miljoenen

Besteding studievoorschot-miljoenen

Universiteiten, hogescholen en studenten hebben met minister Van Engelshoven (Onderwijs) afspraken gemaakt over de besteding van de studievoorschot-middelen; het geld dat beschikbaar is gekomen door het stopzetten van de basisbeurs. In 2019 krijgen de hogescholen en universiteiten voor hun plannen in totaal 184 miljoen euro, in 2024 is dat bedrag opgelopen naar 550 miljoen. Studenten en docenten krijgen bij de besteding een essentiële rol. Hogescholen en universiteiten zullen met hen plannen maken over hoe dit geld te besteden, met als uitgangspunt kwalitatief beter hoger onderwijs. Iedere instelling laat......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Studievoorschot

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

Beoordeling leerresultaten basisscholen soepeler bij veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben

Vanaf april 2018 heeft de onderwijsinspectie meer mogelijkheden om bij de beoordeling van leerresultaten van basisscholen rekening te houden met de aanwezigheid van veel leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze leerlingen scoren soms lager op de eindtoets dan op basis van hun achtergrond te verwachten zou zijn, ondanks inspanningen van de school. Voor sommige scholen houdt dit in dat ze onder de minimumnorm uitkomen. Door deze maatregel uit het regeerakkoord kan de inspectie scholen die veel leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften opvangen toch een voldoende beoordeling......

Lees meer

Geplaatst in onderwijsnieuwsalgemeen → Dossier: Onderwijsinspectie