Op 1 juni organiseert HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen een 2-daagse Masterclass Telen zonder daglicht voor docenten tuinbouw, biologie, algemene natuurwetenschappen in het voortgezet (VO), mbo en hbo onderwijs.

Onderzoek voorspelt dat de wereldbevolking in 2050 toeneemt tot 9 miljard mensen. Onze voedselproductie moet daarvoor toenemen met 70 procent. Daarnaast wordt 80 procent van de geschikte grond al gebruikt voor land- en tuinbouw. Om de wereldbevolking van voedsel te blijven voorzien, zijn er dus nieuwe efficiëntere productiemethoden nodig.

Veel onderzoek is verricht naar een nieuwe productiemethode: daglicht loze meerlagenteelt. Kennis en onderzoeksresultaten op het terrein van telen zonder daglicht wordt echter spaarzaam gedeeld door de pioniers, vanwege de concurrentiegevoeligheid. Er is inmiddels ook in het Centre of Expertise Greenports kennis opgedaan met ‘Telen zonder daglicht’, veelal aangestuurd vanuit het Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen (Jasper den Besten) in de klimaatkamers in Den Bosch van HAS Hogeschool, en recentelijk op de onderzoeksfaciliteit Brightbox in Venlo. Deze informatie is binnen het kader van het Centre beschikbaar voor bedrijven en onderwijs als cursussen en in readers. Daarmee heeft er nog geen intensieve uitwisseling plaatsgevonden met de belangrijkste doelgroep vanuit onderwijsperspectief: docenten Tuinbouw in het mbo en hbo (eventueel WUR). HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen wil in deze behoefte gaan voorzien door het geven van een praktijkgerichte cursus aan docenten Tuinbouw van het mbo en hbo. Niet alleen voor docenten tuinbouw is deze cursus interessant, ook voor docenten in het voortgezet onderwijs die lesgeven in biologie of algemene natuurwetenschappen is basiskennis over nieuwe vormen van telen die bij kunnen dragen aan onder andere het oplossen van de wereldvoedselproblematiek interessant.

Er wordt tevens lesmateriaal beschikbaar gesteld die zowel voor het mbo en hbo gebruikt kan worden en voor de hogere klassen/niveaus in het voortgezet onderwijs.

Voor meer info check de website: http://www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/plant/masterclass-telen-zonder-daglicht-voor-docenten

VorigeZeeuwse basisschooldirecties tegen plan voor gediplomeerde gymleraren
VolgendeGrote vraag naar muziekonderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter