De SER wordt gevraagd te adviseren over wat het beroepsonderwijs kan doen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt. De ministerraad heeft daartoe besloten op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Banen zullen in een steeds sneller tempo opkomen, veranderen en verdwijnen. Dit vraagt om beroepsonderwijs dat inspeelt op de snel veranderende vraag naar kennis en vaardigheden en dat studenten voorbereidt op een dynamische arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat in het mbo onderwijsinstellingen samenwerken met het bedrijfsleven om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

In de veranderende arbeidsmarkt daalt het aantal plekken voor beroepsbegeleidende leerwegen (bbl) de afgelopen jaren. Maar juist de bbl-plek is voor mbo niveau 2-studenten en een deel van niveau 3‑studenten een belangrijke route naar de arbeidsmarkt. Het aantal bbl-studenten is gedaald van 173.000 in 2009 naar 97.000 in 2014.

Studenten die een beroepsopleidende leerweg (bol) volgen op niveau 2 blijken ook moeilijk aan werk komen. In de zorgsector neemt de vraag naar mbo niveau 2‑gediplomeerden en niveau 3‑gediplomeerden af. De SER wordt gevraagd om dit in zijn advies mee te nemen. Het advies van de SER wordt in september 2016 verwacht.

VorigeOnderwijs scoort goed, toch zorgen over kansengelijkheid
VolgendeZeeuwse basisschooldirecties tegen plan voor gediplomeerde gymleraren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter